Aktualności

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 2019-06-28, godzina: 09:15

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej.

Dyrekcja i Komisja Doktorska IKŚiO PAN zawiadamia, że dnia 17 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w sali Okrągłego Stołu (nr 162) w Pałacu Staszica

(ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Woźniaka, pt. "Doborowe oddziały gwardii i straży przybocznej jako filar władzy oraz rdzeń królewskich armii Imperium Perskiego w okresie achemenidzkim".

Promotor pracy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN).

Recenzenci: prof. dr hab. Nicholas Sekunda (UG)

                   dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (UW)

Streszczenie dysertacji oraz recenzje są dostępne na stronie IKŚiO PAN.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesora (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, w tym zwłaszcza nauki o kulturze i religii lub nauki społeczne w tym zwłaszcza nauki o polityce i administracji.  
DATA OGŁOSZENIA: 30 V 2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 VII 2019
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: o terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kultura i religia; dialog międzykulturowy, Azja południowa, Afryka Subsaharyjska;

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok akademicki 2019/2020. Więcej informacji w zakładce: Szkoła Doktorska Anthropos.

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk objął patronatem naukowym II Ogólnopolski Piknik Naukowy w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Dzierżeninie. Zajęcia warsztatowe na temat staroegipskich wyobrażeń o kosmosie z ramienia Instytutu poprowadziła dr Joanna Popielska-Grzybowska. Plakat do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko dyrektora IKŚiO PAN.

mgr Marek Woźniak - "Doborowe oddziały gwardii i straży przybocznej jako filar władzy oraz rdzeń królewskich armii Imperium Perskiego w okresie achemenidzkim"

streszczenie dysertacji

recenzja prof. dr hab. Nicholasa Sekundy

recenzja dr hab. Kamila Kuraszkiewicza

projekt plakat

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji "Ceramika cypryjska i ceramika na Cyprze - fakty i hipotezy"

ET31 plZ ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXI tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku (http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy).


Tomem tym chcieliśmy uczcić obchodzoną w 2016 roku pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Études et Travaux.


XXXI tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

W dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN: Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.
Szkoła Doktorska Anthropos oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne.
Ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły pojawi się do 31 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem na International Congress "In thy arms I lost myself" - Images, Perceptions and Productions in/of Antiquity, który odbędzie się na Nowym Uniwersytecie w Lizbonie. Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd