Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny etat
DYSCYPLINY NAUKOWE: archeologia i/lub geologia
DATA OGŁOSZENIA: 12 VI 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 VII 2018
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 13 VII 2018 od godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia śródziemnomorska, archeometryczne badania zabytków kamiennych i ceramicznych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej  IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 12 VI 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 VII 2018
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 13 VII 2018 od godz. 11:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia klasyczna, okres rzymski, kultura i sztuka

zakonczenie 2018

Warsztaty naukowe 22-23 maja 2018

 

Zapraszamy na warsztaty naukowe organizowane w ramach Levantine Ceramics Project (LCP), których współorganizatorami są Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

LCP to projekt, będący efektem współpracy archeologów i specjalistów zajmujących się ceramiką z obszaru Lewantu, którego celem jest stworzenie platformy wymiany informacji, umożliwiającej przesyłanie, udostępnianie i wykorzystanie specjalistycznych danych naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Projekt łączy w sobie dwa komponenty: warsztaty będące miejscem żywej wymiany doświadczeń oraz otwartą, interaktywną stronę internetową, w której gromadzone są dane.


Obecnie LCP poszerza obszar działania poza ścisły Lewant obejmując coraz większy zakres terytorialny. Warszawskie spotkanie będzie pierwszą próbą włączenia do projektu naukowców zajmujących się ceramiką z obszaru Sudanu i Etiopii. W programie przewidziano prezentację ceramiki przez badaczy ale także przedstawienie bazy danych i zasad jej działania, którego dokona pomysłodawczyni, prof. Andrea Berlin z Boston University.

Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 maja w Pałacu Staszica, w sali 006. Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Zobacz też www.levantineceramics.org  

Program warsztatów

Warsztaty LPC 2018

Zapraszamy na seminarium archeologiczne, na którym mgr Katarzyna Kapiec przedstawi wyniki swoich badań:

„Południowe Pomieszczenie Amona w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari – opracowanie i przygotowanie do publikacji”

(projekt realizowany w konkursie Preludium 10 Narodowego Centrum Nauki).

 

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 006.

K.Kapiec seminarium

3.04.2018 roku zmarł emerytowany pracownik Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN (obecnie: IKŚiO PAN), prof. dr hab. Augustyn Ponikiewski. Pan profesor był pracownikiem Zakładu w latach 80-tych. Przedtem  pracował m.in. w Instytucie Afrykanistyki UW oraz w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Poznaniu.

Msza święta za zmarłego odbędzie się w Poznaniu w kościele Św. Jana Jerozolimskiego za murami w piątek 6.04.2018 r. o godz. 16:15, natomiast pogrzeb i złożenie do grobu rodzinnego będzie miało miejsce w sobotę 7.04.2018 r. o godzinie 13:00 w Oporowie koło Leszna.

todzia poster page 001

Serdecznie zapraszamy na wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Aby zapoznać się ze szczegółami zapraszamy do zakładki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz do pobrania szczegółowego programu w wersji pdf.

Na początku stycznia 2018 roku rusza nowa ekspedycja badawcza Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN do Sudanu. Naukowcy będą badać budowle obronne w strategicznym miejscu Doliny Nilu, gdzie łączą się wody Nilu Białego i Nilu Błękitnego.

ekspedycja do Sudanu 1

EtudTrav 30 okladka logo nprh

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazał się XXX tom naszego czasopisma Études et Travaux.


Tomem tym chcieliśmy uczcić obchodzoną w 2016 roku sześćdziesiątą rocznicę utworzenia Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, którego spadkobiercą jest Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.


Pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych w tym tomie dostępne są na stronie internetowej czasopisma (http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy).


XXX tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

logo MNiSW

 

Pracownik Instytutu, mgr Filip Taterka otrzymał w XII edycji konkursu prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców !!!

Stypendia przyznawane są młodym badaczom na okres 3 lat i stanowią nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Pierwsze stypendia rozdane zostały w 2006 roku. Oceniane są m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

Our website is protected by DMC Firewall!