Aktualności

ECE IX logo


Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "ECE IX - Ninth European Conference of Egyptologists. Egypt 2020: Perspectives of Research".

Konferencja odbędzie się w Trieście w dniach 22-27 czerwca 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdziecie Państwo na stronie conferencji: egyptologicalconference.eu.

Informacja o składaniu abstraktów znajduje się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN zawiadamia o wyborze dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Prezes PAN powołał dr hab. Teodozję I. Rzeuską na okres czteroletniej kadencji (1.09.2019 - 31.08.2023).

Ogłoszenie nr 574379-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-31, godzina: 09:00

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o unieważnieniu zamówienia.

Dyrekcja i Komisja Doktorska IKŚiO PAN zawiadamia, że dnia 12 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w sali 006 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nashwy Gaber, pt. "The relief decoration of the funerary chapel of Shepsespuptah in Saqqara (Late Vth Dynasty)".

Promotor pracy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN)

Recenzenci:  dr hab. Anna Wodzińska (UW)

                   dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (UW)

Streszczenie dysertacji oraz recenzje są dostępne na stronie IKŚiO PAN.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 2019-06-28, godzina: 09:15

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej.

Dyrekcja i Komisja Doktorska IKŚiO PAN zawiadamia, że dnia 17 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w sali Okrągłego Stołu (nr 162) w Pałacu Staszica

(ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Woźniaka, pt. "Doborowe oddziały gwardii i straży przybocznej jako filar władzy oraz rdzeń królewskich armii Imperium Perskiego w okresie achemenidzkim".

Promotor pracy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN).

Recenzenci: prof. dr hab. Nicholas Sekunda (UG)

                   dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (UW)

Streszczenie dysertacji oraz recenzje są dostępne na stronie IKŚiO PAN.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesora (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, w tym zwłaszcza nauki o kulturze i religii lub nauki społeczne w tym zwłaszcza nauki o polityce i administracji.  
DATA OGŁOSZENIA: 30 V 2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 VII 2019
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: o terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kultura i religia; dialog międzykulturowy, Azja południowa, Afryka Subsaharyjska;

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok akademicki 2019/2020. Więcej informacji w zakładce: Szkoła Doktorska Anthropos.

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk objął patronatem naukowym II Ogólnopolski Piknik Naukowy w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Dzierżeninie. Zajęcia warsztatowe na temat staroegipskich wyobrażeń o kosmosie z ramienia Instytutu poprowadziła dr Joanna Popielska-Grzybowska. Plakat do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko dyrektora IKŚiO PAN.

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd