2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cywilizacji Islamu, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
WYMIAR ZATRUDNIENIA: cały etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia nowożytnego i współczesnego Egiptu (XIX-XX w.), archeologia Islamu, etnoarcheologia     
DATA OGŁOSZENIA: 17 VII 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 VIII 2017
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 VIII 2017 od godz. 13:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia nowożytnego i współczesnego Egiptu (XIX-XX w.), archeologia Islamu, etnoarcheologia     

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Cywilizacji Islamu, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: cały etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: kulturoznawstwo/orientalistyka/arabistyka
DATA OGŁOSZENIA: 17 VII 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 VIII 2017
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 VIII 2017 od godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: arabistyka, Egipt, współczesne problemy świata arabskiego, globalizacja, świat arabski, edukacja, dialekt kairski, islam, język arabski.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: 3/4 etatu
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo (afrykanistyka), gender studies   
DATA OGŁOSZENIA: 17 VII 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 VIII 2017
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 VIII 2017 od godz. 09:00
możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: współczesna literatura ustna i pisana w językach rodzimych Nigerii (hausa, igbo i joruba), feminizm i prawa kobiet Afryki Subsaharyjskiej, kultura popularna Nigerii, antropologia widowisk kulturowych i sztuki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
WYMIAR ZATRUDNIENIA: cały etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia/egiptologia
DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2017 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 sierpnia 2017 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 sierpnia 2017, od godz. 11:00 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype.*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: egiptologia, studia filologiczne-lingwistyczne i religioznawcze nad językiem egipskim ze szczególnym uwzględnieniem początkowych faz jego rozwoju; edytorstwo

Dyrekcja i Komisja Doktorska Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zawiadamia, że dnia 7 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 006 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Amra Mahmouda Mohameda Eltiebi

Temat rozprawy:
New Kingdom Three-dimensional Representations of Non-royal Women

Promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (PAN)
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Niwiński (UW)
                   dr hab. Sławomir Rzepka (UW)

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece archeologicznej Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, pok. 319, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie IKSiO PAN: http://iksiopan.pl/index.php/pl/edukacja/przewody-doktorskie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!