Afrazja

Studium podyplomowe "Afrazja – Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki" prowadzone jest od 2005 r. początkowo przez Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, a obecnie przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. W ramach 120 godzin zajęć prowadzonych przez czołowych polskich znawców problematyki rozwoju Azji i Afryki (pracownicy naukowi z różnych ośrodków w kraju oraz ambasadorzy i inni pracownicy ministerstw oraz urzędów państwowych) poruszane są takie następujące zagadnienia: bariery i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, źródła konfliktów regionalnych, stan praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, procesy liberalizacji gospodarczej i politycznej, polityka USA i Unii Europejskiej wobec Azji i Afryki, źródła terroryzmu, skala i perspektywy migracji do Europy oraz różnorodność religijna i kulturowa omawianych regionów. Szczególna uwaga skierowana jest na procesy rozwoju takich krajów, jak Chiny, Tajwan, kraje Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Malezja, Indonezja), Indie, Iran, Egipt, Arabia Saudyjska oraz regiony Afryki Zachodniej i Wschodniej.

 

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które poszukują fachowej wiedzy o krajach globalnego Południa. Przygotowujemy kadry administracyjne, polityczne i biznesowe w zakresie polityki i kultury Dalekiej Azji, Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej. Zapraszamy w szczególności tych, którzy poszukują aktualnych i rzetelnych informacji o krajach regionu.

 

Dlaczego my?

Nasze studia są unikatowe w skali Polski i Europy ze względu na połączenie wysokiego poziomu naukowego z praktyką. Wykładają u nas akademicy, politycy, ambasadorzy, dziennikarze, aktywiści i działacze kultury. Nasi Słuchacze mają okazję spotkać się z polskimi i zagranicznymi wybitnymi specjalistami w dziedzinie zagadnień politycznych i kulturowych regionu. W cenie studiów oferujemy także dodatkową naukę języka hindi z native speakerem.

 

Dlaczego warto?

Nasi Absolwenci pracują w najlepszych polskich i zagranicznych instytucjach naukowych, dyplomacji, siłach zbrojnych, polskich mediach oraz biznesie zorientowanym na Azję i Afrykę.

 

Studia trwają dwa semestry. Czesne wynosi 3400 zł. Rekrutacja trwa do 1.10.2016.

 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową: www.afrazjapan.pl.

Our website is protected by DMC Firewall!