Czasopisma

Acta Asiatica Varsoviensia

Études et Travaux

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies

 

Acta Asiatica Varsoviensia
Acta Asiatica Varsoviensia (AAV) jest rocznikiem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, do września 2010 r. publikowanym przez Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. W AAV ukazują się teksty poświęcone Azji i należące do dziedziny nauk humanistycznych, w szczególności dyscyplin takich jak: nauki o kulturze i religii, nauki historyczne, literaturoznawstwo oraz filozofia. Czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim, choć możliwe są również publikacje w językach kongresowych.
Redaktor naczelny: dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel
Kontakt: 


Études et Travaux
Études et Travaux jest rocznikiem naukowym poświęconym archeologii śródziemnomorskiej i wydawanym od 1966 roku, początkowo jako seria Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, a od 2011 roku – Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Od pierwszego numeru Études et Travaux jest otwarte na międzynarodowe środowisko naukowe, a wszystkiej artykuły publikowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Celem czasopisma jest publikowanie wyników prac polskich i – w coraz większym stopniu – zagranicznych badaczy, artykułów dotyczących starożytnych, klasycznych i wczesnośredniowiecznych kultur Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Redaktor naczelny: dr Maciej Makowski
Kontakt:

 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies
Hemispheres. Studies on Cultures and Societies to czasopismo naukowe ukazujące się od 1984 roku w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – wcześniej Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W roczniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji międzynarodowych poświęcone kulturom, społeczeństwom, historii i religii na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim i francuskim i skierowane jest do specjalistów, w tym orientalistów, publikujących w ramach dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności dyscypliny nauki o kulturze i religii.
Redaktor naczelny: dr hab., prof. IKŚiO PAN Michał Moch
Kontakt do redakcji:  

Zespół Redakcyjny:
dr Bogumiła Hall,
dr Patrycja Kozieł,
dr A.Z. Obiedat (redaktor gościnny, Wake Forest University, United States)
mgr Agata Wójcik (sekretarz redakcji)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd