Aktualności
 EtTrav32 okładka na stronę PL       

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXII tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku (http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy).


Tomem tym, poświęconym badaniom nad starożytnymi i wczesnośredniowiecznymi kulturami Sudanu, chcieliśmy uczcić obchodzoną w 2017 roku 80 rocznicę urodzin dr hab. Stefana Jakobielskiego, prof. PAN.


XXXII tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

Szanowni Państwo! Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów o odwołaniu imprez masowych seminarium naukowe "Dzień Kobiet sprzed wieków" zostało odwołane. O nowym terminie poinformujemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji "Tysiąc jeden arabskich miast", ktory znajduje się w zakładce wydarzenia.

zaproszenie seminarium

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

NCN logo poziom

 

Dr Massimiliano Nuzzolo zdobywcą grantu Narodowego Centrum Nauki Sonata Bis na "Projekt Świątyń Solarnych. Przestrzenie religijne, wzorce ideologiczne i dynamika społeczna struktury krajobrazu sakralnego w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Egipcie". Projekt ten będzie realizowany w Instytucie. Gratulacje!

konferencja Recepcja

Konferencja w IKŚiO PAN: RECEPCJA DAWNEGO ORIENTU. STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ - 26. 02. 2020

W strukturach IKŚiO PAN planowane jest utworzenie nowej jednostki naukowo-badawczej - Pracowni badań nad recepcją dziedzictwa starożytnego Bliskiego Wschodu i Orientu.
Z jego inauguracją związana jest jednodniowa konferencja pod tytułem Recepcja dawnego Orientu. Stan i perspektywy badań, podczas której naukowcy z kilku środowisk
akademickich podzielą się wynikami swoich studiów. Zaprezentowane zostaną między innymi innowacyjne projekty, odnoszące się – rozległymi kontekstami – zarówno do
starożytności, jak współczesności, od krajów antyku klasycznego, poprzez Bliski Wschód, Środkową Azję, Indie, aż do Japonii. Konferencja odbędzie się 26 lutego bieżącego
roku (środa), w godzinach 10 – 15:40 w sali Staszica (166). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

w załączniku prospekt w pdf-ie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny tom naszego czasopisma - Acta Asiatica Varsoviensia, Vol. 32, 2019.

Zapraszamy do pobrania go z naszej strony.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny tom naszego czasopisma - Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, Vol. 34, 2019.

Zapraszamy do pobrania go z naszej strony.

 

Call for Papers for the International Conference "Gods & Humans in Ancient Egypt. Current Research and Multidisciplinary Approaches", 12th -14th June 2020, Bucharest, Romania. Zapraszamy do składania abstraktów.

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o unieważnieniu zamówienia.

Ogłoszenie nr 574379-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-31, godzina: 09:00

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

DMC Firewall is a Joomla Security extension!