Aktualności

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

serdecznie zaprasza na:

 Norway grants4x                       NCN logoEN         pols piktogram

Poster

Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Funduszy Norweskich 2014-2021 (https://eeagrants.org/) za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/?language=en)-POLS Call (2020/37/K/HS3/04097).

SEMINARIUM 26.04.2022 ENG

 

Abstrakt:

Southern Jordan between Neolithic and Bronze Age.

Recent research of the Jagiellonian University in At-Tafileh, Shawbak and Feynan microregions.

During his lecture, Dr Piotr, Kołodziejczyk, Jagiellonian University, Cracow will present the results of research led since 2017 by the Jagiellonian University team in southern Jordan, with special attention to the excavations conducted between 2019 and 2021.

The Polish team carried out a series of test trenches at three sites located in selected microregions of At-Tafileh, Shawbak and Feynan which allowed new interesting observations about the human occupation of this territory during the Late Prehistory. Excavations at the sites of Umm Tuweyrat, Huseinya and Wadi Feynan 101 brought about a new picture of the everyday life of their inhabitants, elements of their spiritual culture but also a new assessment of interaction with the surrounding landscape.

At the dolmen field at Umm Tuweyrat, Shawbak, some observations were made regarding the site's extent, its dating and construction techniques for dolmen graves in this area. A significant and rare discovery of a preserved burial in one of the dolmens, currently under the detailed study, will hopefully allow confirming the dating of the group of dolmens at this site.

At the second site – Huseiniya, a remarkable fragment of a stone residential building was uncovered, initially dated at the turn of the Chalcolithic and Early Bronze Age. The building was a half-dugout, with a large hearth against one of the walls. A decorated bone weaving tool was found inside the building. Ongoing radiocarbon analysis of the charcoal samples is aimed at the verification of the structure's dating and, subsequently, its inclusion in the network of many others located in the multi-hectare complex.

The latest research conducted in 2021 in Wadi Feynan at the site WF101, which was identified already several decades ago by British archaeologists, allowed us to reconsider previous observations based on surface finds and establish new interpretations for the stone structures located here as residential buildings and farm structures.

Nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęty!

 

Rusza nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok akademicki 2022/2023. Wszystkich zainteresowanych kandydatów zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Szkoły: https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/

Komplet wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym (https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023/) należy złożyć drogą elektroniczną pod adresem w terminie 8–29 sierpnia 2022 r.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 19–23 września 2022 r.

SEMINARIUM 14.04.2022 ENG

 

Abstract:

Dr Tara STEIMER-HERBET will present a lecture on the Middle Eastern megalithism spread and the significance of the societies of megalith builders. Seven thousand years ago, the Middle East witnessed the emergence of new funerary rites. Previous traditions of burying the dead directly in the earth, in jars or ossuaries were replaced with a new practice of inhumation in megalithic tombs. This change can be observed in the societies living in the mountains of the Akkar region in Lebanon but also in the Jaulan plateau in Syria, the Jordan valley in Jordan, the al-‘Ula and Khaybar in Saudi Arabia, the Jawf and the Hadramawt in Yemen, and the Dhofar and Jabal Hafit in Oman. In her talk, Dr Steimer will define the concept of megaliths and will focus on the so-called ‘dolmens’ or ‘tower tombs’.

The first manifestations of megalithism appeared in the ninth millennium BC in Turkey and were continued in Indonesia. The peak of megalithism in the Middle East falls between the end of the fifth to the end of the third millennium BC. Recent systematic surveys and excavations have changed our perspective on the distribution patterns of megalithic tombs. Until 2000, it was believed that the megalithic necropolises were distributed alongside a narrow north-south axis along the Rift ditch, extending from the Dead Sea to Aleppo, along the Jordan, Litani and Orontes rivers. Today, we know that the societies practising megalithism occupied varied landscapes from the forests of the Syrian Jaulan to the steppes of the Sabatayn desert in Yemen.

Colin Renfrew was one of the first to ask the question: “why megalithism?” The numerous studies on the distribution of monuments show that these constructions shaped the landscape and made certain areas sacred. The megalithic monuments are considered markers of territories, with a pronounced hierarchy, expressed using "tails", funerary "chains" or enclosures in the necropolises and the tombs.

The conditions that determined settlement patterns of the megalith builders were the availability of stone appropriate for different formats - from simple elements such as the stelae, menhirs or even statues to large constructions such as tombs, sometimes houses. Megalithic societies were highly creative. Also, the presence of the grazing lands or the conditions suitable for horticulture were crucial factors in choosing megalithic occupations. By using large stones as means of expression and to honour the deceased and/or their ancestors, the megalithic societies showed their economic capacities. Such constructions required significant resources and collective effort. We hypothesize that these societies had access to multiple resources, exotic goods, and handicrafts. Apart from the access to resources, the megalithic societies seem to have favoured the communication axes facilitating economical exchanges with the urban populations centered around the major rivers. As such, these megalithic groups played a key role in the formation of societies.

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do grudnia 2025)
WYMIAR ETATU: 0,4
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 kwietnia 2022 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 20 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, GIS, archeologia lewantyńska, megality, chalkolit-wczesny brąz

FLAG FB COVER

LOGO UKRAINA 3

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

wspiera inicjatywę Zespołu Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN:

 

 

Szanowni Państwo,

Podobnie jak cała Europa jesteśmy wsatrząśnięci rosyjską napaścią na Ukrainę. W obliczu działań wojennych toczących się za naszą wschodnią granicą, trudno jest zachować spokój i angażować w codzienne obowiązki. Aby pomóc naszym ukraińskim kolegom i koleżankom, z wolontariuszkami i wolontariuszami z Europy i świata powołaliśmy inicjatywę ScienceForUkraine. Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN aktywnie zaangażowali się w tę inicjatywę.

Naszym celem jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nasza inicjatywa rozwija się bardzo dynamicznie, odzew instytucji jest ogromny i coraz trudniej nam odpowiadać na wszystkie zgłoszenia płynące z całego świata.

Niestety, te informacje nie docierają do potencjalnych beneficjentów, dlatego potrzebujemy Państwa pomocy w upowszechnianiu naszej inicjatywy!


Jeśli chcecie się Państwo dołączyć do naszych działań, poniżej udostępniamy informacje, jak możecie to zrobić. Razem zrobimy więcej!

  1. Podzielcie się informacją i linkiem do naszej strony ScienceForUkraine.eu ze swoimi znajomymi,
  2. Śledźcie „ScienceForUkraine" na Twitterze: https://twitter.com/Sci_for_Ukraine i udostępniajcie nasze treści na swoim profilu,
  3. Umieśćcie banner „ScienceForUkraine" na Państwa prywatnej stronie lub stronie instytucji, Link do folderu z bannerami

Jeśli chcą i mogą Państwo bardziej się zaangażować, będziemy szczególnie wdzięczni za kolportowanie wydrukowanych ulotek w miejscach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy w Państwa miastach. W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z Magdaleną Wnuk ().

Informacje o tym, jak można się włączyć w inicjatywę można także znaleźć na oficjalnej stronie „ScienceForUkraine".


Będziemy wdzięczni za rozesłanie informacji o tych inicjatywach w Państwa kanałach.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,


Zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

 

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

EtudTrav 34 okładka z logo PL


Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXIV tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku: 

http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy

Jest to tom poświęcony w szczególności Cyprowi w okresie hellenistycznym i rzymskim.

XXXIV tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą     „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

logo poziom pl czarny

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

HENRYK MEYZA poprawione

Fot. B. Lichocka

 

Z radością informujemy, że dr Henryk Meyza, wieloletni pracownik naszego Instytutu, a wcześniej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk (ZAŚ PAN) został odznaczony KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii.
Od 1987 r. dr Henryk Meyza brał udział w pracach wykopaliskowych misji archeologicznej w Nea Pafos (Maloutena) na Cyprze prowadzonych pod egidą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego przez prof. dr hab. Wiktora Andrzeja Daszewskiego, a po jego przejściu na emeryturę w 2008 r., powierzono mu funkcję jej kierownika, którą pełnił do 2019 r. Dr H. Meyza był głównym organizatorem wystawy jubileuszowej Nea Paphos, 50 years of Polish Excavations 1963-2015, w Cyprus Museum w Nikozji (Cypr). Z jego inicjatywy w 2017 r. w IKŚiO powstał Ośrodek Badań nad Antycznym Nea Pafos, którego pracami stale kieruje. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej Nea Paphos. W latach 2015-2019 dr H. Meyza pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu. Panu Doktorowi składamy serdeczne gratulacje!

 

Gratulujemy również Badaczom i Kolegom z innych ośrodków w Polsce i na Cyprze, którzy w uznaniu zasług dla współpracy polsko-cypryjskiej w dziedzinie archeologii zostali odznaczeni!:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik połączonych misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Nea Paphos (Maloutena) i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paphos Agora Project;

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA - prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk, w latach 1975-2013 pracownik IKŚiO PAN (wcześniej ZAŚ PAN), profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania na Cyprze, na stanowisku Fabrika, we współpracy z misją francuską Université d’Avignon (MafaP);

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - dr Łukasz Miszk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJdr Marina Solomidou-Ieronymidou i dr Eustathios Raptou, Cyprus Department of Antiquities, Nikozja.

  Banganarti Studies

Prezentowana publikacja została wydana dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki: Archangels and Locusts: Daily Life in Banganarti, a Pilgrimage Centre on the Middle Nile, 6th through 16th Centuries (grant nr: 2016/21/B/HS3/03724), oraz wsparciu Qatar Sudan Archaeological Project.

Książka dostępna tutaj!

 

Copy of SEMINARIUM 15.02.2022 ENG 4

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd