Aktualności

Seminarium archeologiczne IKŚIO PAN

Zapraszamy do udziału w Seminarium Archeologicznym IKŚIO PAN we wtorek 23 lutego w godzinach 14.30-16.00.

W ramach najbliższego spotkania o swoich badaniach w Egipcie opowie dr Massimilano Nuzzolo wygłaszając wykład:

 "The Sun Temple of Niuserra at Abu Ghurab. Latest researches and recent discoveries on Fifth Dynasty of Egypt"

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres   w celu pobrania linku do wydarzenia.   


Serdecznie zapraszamy!

 

abu ghurab

 

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk dostępne są już zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z nimi pod tym linkiem: https://anthropos.edu.pl/zasady-naboru-na-rok-akademicki-2021-2022/

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną opublikowane w ogłoszeniu rekrutacyjnym pod koniec marca 2021 r.

Prof A Mrozek Dumanowska2 lutego 2021 r. zmarła Pani Profesor Anna Mrozek-Dumanowska.

Pani Profesor była związana z naszą placówką od 1965 r., czyli przez ponad pięćdziesiąt lat – najpierw jako Pracownią Zagadnień Społecznych i Kulturowych Afryki Współczesnej, później, od 1976 r., Zakładem Krajów Pozaeuropejskich, a od 2011 r. – jako Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Bez wątpienia Pani Profesor Mrozek-Dumanowska tworzyła naszą placówkę i kształtowała jej profil badawczy. Z wykształcenia była filozofem i orientalistą (arabistyka). Obydwa kierunki studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania także w zakresie socjologii i religioznawstwa. Osiągnięcia naukowe Pani Profesor obejmują monografie, redakcje prac zbiorowych, artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, projekty badawcze, recenzje dysertacji i publikacji, a także redakcje numerów naszych czasopism. Zwraca uwagę wielostronność zainteresowań ich Autorki: początkowo była to filozofia arabska, relacje między islamem a chrześcijaństwem i procesy narodotwórcze w Afryce; następnie islam współczesny i jego społeczne funkcje, a później – zjawiska na pograniczu religii i magii oraz ruchy odnowy religijnej. Tym, co łączyło te badania, było dążenie do zrozumienia istoty zmiany społecznej w krajach tzw. Trzeciego Świata, którym zajmował się nasz zespół badawczy. Rzeczywistość Trzeciego Świata zmieniała się bardziej niż rzeczywistość świata pierwszego czy drugiego, a przykładanie matryc naszego rozwoju do tamtejszej rzeczywistości rodziło liczne paradoksy. Dla Pani Profesor Mrozek-Dumanowskiej punktem odniesienia badań nad zmianą społeczną była religia i jej społeczne funkcje, a podstawowym polem badawczym był islam i świat muzułmański. W latach 70. eksponowanie społecznych funkcji religii nie było popularne, a wśród badaczy Trzeciego Świata dominowała teoria modernizacji, która zakładała stopniową sekularyzację i westernizację tego świata. Dopiero rewolucja islamska w Iranie w 1979 r. pokazała potencjał społeczny i polityczny religii, potwierdzając słuszność przewidywań Pani Profesor.

PDF a0106

W imieniu Dyrekcji serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych Seminariach Archeologicznych IKŚIO PAN.

Spotkania odbywać będą się we wtorki, co dwa tygodnie, w godzinach 14.30-16.00, za pośrednictwem platformy Google Teams.

Tematem seminariów będzie prezentacja obecnie prowadzonych badań i projektów archeologicznych pracowników IKŚIO.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres    w celu pobrania linku do wydarzenia.   

Seminarium zainaugurowane zostanie we wtorek 9 lutego prezentacją nowo powstałej Pracowni Archeologii Wschodu Starożytnego. W ramach tego spotkania o swoich badaniach na Półwyspie Arabskim opowie dr Michele Degli Esposti wygłaszając wykład:

"South East Arabia from the Late Bronze Age to the Late Pre-islamic period. An overview of the renewed research project at Tell Abraq (UAE) and updates from Salut (Oman)".

Serdecznie zapraszamy!

 

Degli Esposti seminarium

 

INFORMACJA
o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego

na stronie internetowej instytutu
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

celu wyłonienia wykonawcy na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót polegających na: „Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk” w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 będącego własnością Polskiej Akademii Nauk

Pełną treść dokumentu można pobrać tutaj.

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur". Wykład online dr. Stefana Baumsa z Uniwersytetu w Monachium pt. „Buddhist Manuscripts from Gandhāra: The Word of the Buddha and His Commentators" odbędzie się 22 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod adresem .

baums monksRelief z Buddą w szkole (Museum Fünf Kontinente, Monachium)

OGŁOSZENIE

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w Pałacu Staszica w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót w ramach projektu „Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk" w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 będącego własnością Polskiej Akademii Nauk.

 

Szczegółowy opis robót zawarty jest w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiajacego


Termin składania ofert: 19.01.2021 do godziny 12.00

Zaproszenie: https://drive.google.com/drive/folders/19qBrZrRXcjEeRf2sKyw0h4RmlthAl1Qs?usp=sharing

Dział Wydawniczy Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk poszukuje w celu podjęcia stałej współpracy doświadczonego redaktora technicznego ze znajomością języka angielskiego, także języki francuski i niemiecki mile widziane. Informacje można uzyskać pisząc na adres:

Nazwa stanowiska: Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu

Wymagania:

- umiejętność samodzielnej pracy nad starożytną ceramiką w tym dokumentowania;
- doświadczenie w pracy archeologicznej na Bliskim Wschodzie;
- podstawowa znajomość ceramiki okresu rzymskiego i bizantyńskiego ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego;
- umiejętność pracy zespołowej;
- dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana również znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3 pt. „Asjut - ośrodek starożytnego handlu"
Doktorant będzie prowadził badania nad zespołem amfor z rejonu Gazy.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS

Termin składania ofert: 11 grudnia 2020, 00:00

Ogłoszenie nr 510225544-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.


Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk: Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597799-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

Our website is protected by DMC Firewall!