Tysiąc jeden arabskich miast

Zakład Cywilizacji Islamu
Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską e-konferencję naukową


Tysiąc jeden arabskich miast


która odbędzie się online 28.10.2020 r.

 

 

grafika1001miast

 

    Zainteresowanie konferencją „Amakin wa-Asma” zorganizowaną w 2017 roku przez IKŚiO PAN we współpracy z Instytutem Ibn Chalduna skłoniło nas do dalszej refleksji nad zagadnieniem toponomastyki oraz stanem badań tej dyscypliny. Tak rozległy obszar badawczy jak studia nad toponimami i geografią historyczną zasługują na więcej uwagi i specjalnie im dedykowanych sesji naukowych. Z tego powodu pozwalamy sobie przedstawić Państwu propozycję nowej konferencji skupiającej się na zagadnieniach toponomastyki i topografii świata arabskiego, której tematem przewodnim będą miasta.
    Miasta zawsze były punktem odniesienia dla wędrowców. Europejskich podróżników i arabskich geografów fascynowały ośrodki miejskie oraz ich budowle, czego wyrazem są ich rozległe opisy. W tych relacjach odnotowywali oni wiele istotnych szczegółów dotyczących większych i mniejszych centrów osadniczych oraz ich specyfiki. Itineraria pielgrzymie oraz prace leksykograficzne są bogatymi źródłami do badania nad tymi zagadnieniami. Poza źródłami tekstowymi informacji pomocnych mogą dostarczyć również dane archeologiczne, kartograficzne oraz etnograficzne, w tym zwłaszcza toponimy znajdujące się w spektrum zainteresowania wszystkich wyżej wymienionych dziedzin nauki. Badania toponomastyczne poruszają m.in. zagadnienia pochodzenia i typologii nazw geograficznych, a także społeczno-kulturowego znaczenia toponimów. Oprócz historii nazewnictwa geograficznego istotne są także kwestie związane z geografią społeczną, tj. osadnictwem i jego przemianami, co łączy się z migracjami ludności oraz rozprzestrzenianiem się języków oraz idei. Wzajemne relacje ośrodków osadniczych przez szlaki komunikacyjne, lądowe i wodne, pozostają w ścisłym związku ze znaczeniem i gospodarczą funkcją badanego regionu. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie przekładu nazw miejscowości na inne języki, a także występowanie egzonimów i endonimów w języku arabskim. Z tymi rozważaniami łączy się również podejście kognitywistyczne, czyli to jak ludzka wyobraźnia i postrzeganie przestrzeni zostają odzwierciedlone w nazewnictwie geograficznym.
    Serdecznie zachęcamy do składania propozycji wystąpień w języku polskim lub angielskim, odnoszących się do powyżej wspominanej tematyki w dowolnym zakresie chronologicznym i geograficznym, ograniczonym jedynie wyraźnym związkiem ze światem arabskim. Uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie anglojęzycznej monografii wieloautorskiej poświęconej zagadnieniom poruszanym podczas konferencji.

dr hab. Stefan Jakobielski, prof. PAN
p.o. kierownika Zakładu Cywilizacji Islamu IKŚiO PAN

 

Komitet organizacyjny:
mgr Karolina Nabożna,
dr Edyta Wolny-Abouelwafa

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!