Aktualności

eid mubarak 4

Prof. Z. KissZbiory Działu Dokumentacji Naukowej IKŚiO PAN

 

Zsolt Kiss
Archeolog Śródziemnomorski
(1942-2023)

Wiadomość o śmierci prof. dr hab. Zsolta Kissa, wieloletniego pracownika Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, zaskoczyła nas, chociaż wiedzieliśmy, że od lat walczy z chorobą. W roku 2016 przeszedł na emeryturę, jednak dla tych, z którymi wcześniej pracował, był stale obecny, kontaktując się często, śledząc ważne dla Instytutu wydarzenia. Erudycja i pasja archeologa śródziemnomorskiego, szczególnie w odniesieniu do Egiptu grecko-rzymskiego, zawsze żywe zainteresowanie kolejnymi badaniami i publikacjami naukowymi, a jednocześnie pewne zdystansowanie i poczucie humoru, wyróżniały Go w sposób szczególny.
W ciągu wielu lat pracy zawodowej, którą rozpoczął w roku 1964, piastował między innymi funkcje Zastępcy Dyrektora ZAŚ PAN oraz Kierownika Zakładu Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich w IKŚiO PAN. Jednocześnie przez wiele lat czuwał nad naszymi wydawnictwami. Niejednokrotnie był ich redaktorem, często także tłumaczem na język francuski. Jego starania o ich jak najwyższy poziom i obecność we wszystkich ważnych ośrodkach naukowych miały ogromne znaczenie dla naszych partnerskich relacji z szerokim kręgiem naukowców na świecie.
Jako członek polskich misji archeologicznych pracujących na Bliskim Wschodzie, w Egipcie (Aleksandria, Kom el-Dikka) i Syrii (Palmyra, tzw. Świątynia Sztandarów), aktywnie współpracował ze Stacją Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1966-1987). Z Aleksandrią związany był najdłużej i najsilniej. W latach 1986-1987 kierował wykopaliskami na Kom el-Dikka w sektorze G, odsłaniając trzy tzw. audytoria. W ramach prac misji belgijskiej w syryjskiej Apamei (Centre belge de recherches archéologiques à Apamée de Syrie) podjął eksplorację tzw. Domu przy Akwedukcie (1983-1986). W późniejszym okresie, zaproszony do współpracy przez Europejski Instytut Archeologii Podwodnej (Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine) penetrujący ruiny zatopione w Porcie Wschodnim Aleksandrii oraz w zatoce Abukir (Kanopos i Herakleion), przygotował publikację odnalezionych tam rzeźb z czasów ptolemejskich i rzymskich.
Był badaczem wnikliwym, łączącym świetne opanowanie warsztatu z umiejętnością skomponowania interesującego opracowania analityczno-syntetycznego. Jako znawca rzeźby i portretu rzymskiego zyskał uznanie międzynarodowe. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, na który składają się studia poświęcone tym właśnie zagadnieniom, ale także publikacje interpretujące ikonografię bóstw w Egipcie grecko-rzymskim, prace dotyczące wyników wykopalisk czy zabytków w polskich i zagranicznych kolekcjach muzealnych − ważne, wysoko cenione monografie, w tym L’iconographie des princes julio-claudiens au temps d’Auguste et de Tibère (1975) oraz Etudes sur le portrait impérial romain en Egypte (1984), tomy 17 i 23 serii Travaux du Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’ Académie Polonaise des Sciences czy Les ampoules de Saint Ménas découvertes à Kôm el-Dikka (1961-1981), Alexandrie V (1989), a także liczne artykuły.
Cieszył się uznaniem i sympatią, również w międzynarodowym gronie archeologów śródziemnomorskich. Praca z Nim była przyjemnością, niezapomnianą przygodą intelektualną.

Barbara Lichocka

SEMINARIUM 25.04.2023 ENG 1

 

Abstrakt wystąpienia:

The lecture by Dr Jadwiga Iwaszczuk (IMOC-PAS) will address the disputed question of the definition of niche in public architecture in ancient Egypt. In presentation, the term ‘niche’ will be used to refer to any recess in the wall that was used for a cultic purpose (the practice of a cult or the storage of cult objects). Research on niches of the Upper Terrace in Hatshepsut's Temple was previously conducted by Dr Mikołaj Budzanowski as part of his doctoral thesis. After 20 years of its defence, the publication by him and a present speaker is being prepared, as it is necessary to update it and to have a new discussion about it.
Three types of niches are attested on the Upper Terrace of the temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari: Osiride niches, gods cult niches and royal cult niches. The niches can be identified thanks to their decoration and architecture. The Osirid niches are open and contain an Osirid statue and their side walls depict the gods of the Ennead. The niches dedicated to the gods can be open or closed with a double-leafed door, and their decoration varies from niche to niche. It is possible that this type of niche contained statues made of organic materials.
Unlike the cult niches of the gods, the royal cult niches are always grouped together, although the number of niches in each group varies. The side walls have a consistent decoration: in all cases the king is depicted seated before the sacrificial table with a list of offerings above. The rear walls vary from group to group. The royal niches most likely contained the statues of organic materials depicting the Thutmosid kings and were always closed with double door. This latter group niches devoted to the royal cult will be a subject of the presentation. The special attention will be paid to the peculiarities of their architecture and decoration, as well as their position in the architectural setting and how they relate to the architecture and decoration of the rooms in which they are located.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich

i Orientalnych PAN

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2023 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
  2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

SCAN0022 spotkanie z uczniami w Krośnie

Życzenia strona

SEMINARIUM 04.04.2023 2 ENG

 

Abstrakt seminarium archeologicznego, 04 kwietnia 2023 r:

Almost all Christian buildings known from the Gulf region and dated to the 7th-9th centuries were originally decorated with stucco. Were these decorations coherent in style and iconography or are the visual language and formal features of the Gulf stuccoes a conglomerate of various traditions and influences? What was the specificity of stucco production of the Islamic sites located within the same geographical area and dated to around the 9th-11th centuries? To what extent was Christian art of the region dependent on the Sasanian tradition and to what extent were stuccoes produced by Muslim communities of this region related to the mainstream of Abbasid stucco production? During the presentation, these and other questions will be discussed and collections of stucco from a number of early Islamic sites located in Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE, and Iran will be presented.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zapraszają na spotkanie z prof. dr hab. Karolem Myśliwcem, autorem książki "Delta Nilu. Reminiscencje archeologa".
Spotkanie odbędzie się w dn. 8 marca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Gmachu im. St. Kierbedziów (ul. Koszykowa 26/28, Warszawa). 
 
Delta Nilu ma złą reputację wśród archeologów jako niegościnny teren, gdzie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych trudno jest niejednokrotnie dotrzeć do zabytków, a wilgoć sprawia, że relikty przeszłości są często słabo zachowane. Nie odstraszyło to jednak polskich uczonych, którzy pokazali na międzynarodowej arenie, że systematycznie i metodycznie prowadzone prace mogą przynieść znakomite rezultaty. Prof. Karol Myśliwiec, weteran wielu wykopalisk na terenie Delty i nie tylko, opowie o badaniach starożytnego miasta Athribis oraz innych dokonaniach polskich egiptologów. 
 
Wydarzenie będzie transmitowane online: dostępne na kanale YouTube i Facebooku Biblioteki.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Patron spotkania: Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA ORIENTIS, https://umbraorientis.pl/
 
Spotkanie_1_1.png

Dzień Kobiet header 2

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe pod hasłem Dzień Kobiet sprzed wieków, które odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w sali E. Majewskiego (III piętro).

W obradach można też wziąć udział za pośrednictwem platformy MS Teams. Chęć zdalnego udziału w konferencji można zgłaszać pod adresem .

Program seminarium dostępny tutaj.

EtudTrav 35 cover 01 SMALL

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXV tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku: 

http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy

XXXV tom Études et Travaux został współsfinansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Rozwój Czasopism Naukowych” (nr projektu RCN/SP/0612/2021/1).

 

 

SEMINARIUM 15.02.2022 ENG

 

 

Seminarium IKŚiO PAN 28.02.2023, abstrakt:

During the lecture,  Joanna Popielska-Grzybowska (associate professor PhD, IMOC PAS) will discuss briefly her current and planned research on the Pyramid Texts with references to other ancient Egyptian religious texts. She will present the basics of the method used in her study against the background of other approaches. Consequently, she will consider and review her multilateral analysis formulated within the methodology developed in contemporary anthropological linguistics, focused on the “linguistic worldview” (Językowy Obraz Świata/JOS). JOS is fixed in language – in grammatical categories, lexis and phraseology, in common judgments expressing common ideas, as well as in beliefs, myths and rituals – interpretation of reality common within a certain group. This approach allows one to start from very detailed intra-textual analyses and elevate the problem of interpretation to the level of a comprehensive analysis of the concepts found in the formulae of the Pyramid Texts or other. 
J. Popielska-Grzybowska will also delineate perspectives of her future work done in collaboration, in particular, ongoing attempts to outline the main thematic threads of the oldest religious texts. 

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd