Aktualności

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do grudnia 2025)
WYMIAR ETATU: 0,4
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 kwietnia 2022 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 20 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: baza danych, GIS, archeologia lewantyńska, megality, chalkolit-wczesny brąz

FLAG FB COVER

LOGO UKRAINA 3

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

wspiera inicjatywę Zespołu Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN:

 

 

Szanowni Państwo,

Podobnie jak cała Europa jesteśmy wsatrząśnięci rosyjską napaścią na Ukrainę. W obliczu działań wojennych toczących się za naszą wschodnią granicą, trudno jest zachować spokój i angażować w codzienne obowiązki. Aby pomóc naszym ukraińskim kolegom i koleżankom, z wolontariuszkami i wolontariuszami z Europy i świata powołaliśmy inicjatywę ScienceForUkraine. Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN aktywnie zaangażowali się w tę inicjatywę.

Naszym celem jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nasza inicjatywa rozwija się bardzo dynamicznie, odzew instytucji jest ogromny i coraz trudniej nam odpowiadać na wszystkie zgłoszenia płynące z całego świata.

Niestety, te informacje nie docierają do potencjalnych beneficjentów, dlatego potrzebujemy Państwa pomocy w upowszechnianiu naszej inicjatywy!


Jeśli chcecie się Państwo dołączyć do naszych działań, poniżej udostępniamy informacje, jak możecie to zrobić. Razem zrobimy więcej!

  1. Podzielcie się informacją i linkiem do naszej strony ScienceForUkraine.eu ze swoimi znajomymi,
  2. Śledźcie „ScienceForUkraine" na Twitterze: https://twitter.com/Sci_for_Ukraine i udostępniajcie nasze treści na swoim profilu,
  3. Umieśćcie banner „ScienceForUkraine" na Państwa prywatnej stronie lub stronie instytucji, Link do folderu z bannerami

Jeśli chcą i mogą Państwo bardziej się zaangażować, będziemy szczególnie wdzięczni za kolportowanie wydrukowanych ulotek w miejscach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy w Państwa miastach. W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z Magdaleną Wnuk ().

Informacje o tym, jak można się włączyć w inicjatywę można także znaleźć na oficjalnej stronie „ScienceForUkraine".


Będziemy wdzięczni za rozesłanie informacji o tych inicjatywach w Państwa kanałach.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,


Zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

 

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

EtudTrav 34 okładka z logo PL


Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXIV tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku: 

http://www.etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/numer-biezacy

Jest to tom poświęcony w szczególności Cyprowi w okresie hellenistycznym i rzymskim.

XXXIV tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą     „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

logo poziom pl czarny

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

HENRYK MEYZA poprawione

Fot. B. Lichocka

 

Z radością informujemy, że dr Henryk Meyza, wieloletni pracownik naszego Instytutu, a wcześniej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk (ZAŚ PAN) został odznaczony KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii.
Od 1987 r. dr Henryk Meyza brał udział w pracach wykopaliskowych misji archeologicznej w Nea Pafos (Maloutena) na Cyprze prowadzonych pod egidą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego przez prof. dr hab. Wiktora Andrzeja Daszewskiego, a po jego przejściu na emeryturę w 2008 r., powierzono mu funkcję jej kierownika, którą pełnił do 2019 r. Dr H. Meyza był głównym organizatorem wystawy jubileuszowej Nea Paphos, 50 years of Polish Excavations 1963-2015, w Cyprus Museum w Nikozji (Cypr). Z jego inicjatywy w 2017 r. w IKŚiO powstał Ośrodek Badań nad Antycznym Nea Pafos, którego pracami stale kieruje. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej Nea Paphos. W latach 2015-2019 dr H. Meyza pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu. Panu Doktorowi składamy serdeczne gratulacje!

 

Gratulujemy również Badaczom i Kolegom z innych ośrodków w Polsce i na Cyprze, którzy w uznaniu zasług dla współpracy polsko-cypryjskiej w dziedzinie archeologii zostali odznaczeni!:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik połączonych misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Nea Paphos (Maloutena) i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paphos Agora Project;

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA - prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk, w latach 1975-2013 pracownik IKŚiO PAN (wcześniej ZAŚ PAN), profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania na Cyprze, na stanowisku Fabrika, we współpracy z misją francuską Université d’Avignon (MafaP);

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - dr Łukasz Miszk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJdr Marina Solomidou-Ieronymidou i dr Eustathios Raptou, Cyprus Department of Antiquities, Nikozja.

  Banganarti Studies

Prezentowana publikacja została wydana dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki: Archangels and Locusts: Daily Life in Banganarti, a Pilgrimage Centre on the Middle Nile, 6th through 16th Centuries (grant nr: 2016/21/B/HS3/03724), oraz wsparciu Qatar Sudan Archaeological Project.

Książka dostępna tutaj!

 

Copy of SEMINARIUM 15.02.2022 ENG 4

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu:


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: stypendysta/doktorant w ramach projektu grantowego Opus LAP – HS No 2020/39/I/HS3/03993; kierownik projektu: dr Zuzanna Wygnańska
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 14 lutego 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 marca 2022 r.
CZAS TRWANIA STYPENDIUM: 44 miesiące
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 16 marca 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ceramika, kultura megalityczna, północy Liban, 4-3 tysiąclecie p.n.e.

 

SEMINARIUM 15.02.2022 ENG

 

Abstrakt:

Dr Mohamed Osman is a co-director of the Sudanese Archaeological Mission at Jebel Barkal and an assistant at IMOC PAS.

During the talk, some of the recent discoveries of the Sudanese Archaeological Mission of the National Corporation for Antiquities and Museums at Jebel Barkal will be presented. Jebel Barkal is one of the most important archaeological sites in Sudan. Since the 1920s, the archaeological work done there unearthed many temple complexes, which date back to the middle of the 18th dynasty and continue through the Kushite and Meroitic periods. The site of Jebel Barkal, the southernmost residence of the god Amun, was an important cult centre for the Egyptians throughout the time of their domination over Kush. The ancient Kushites were significantly influenced by Egyptian religious beliefs and integrated them into their religion, for instance, a concept of divine kingship. In Egypt, the structures called "Birth Houses" or Mammisi were strictly associated with this concept and were either a part of the temple or were separate buildings that belonged to the temple complex. The walls of these relatively small structures were usually decorated with scenes of the divine birth of the king and the associated mythology which was deeply connected to the cult of Isis and Horus. Examples of such Mammisi scenes can be found in Deir el-Bahari, Edfu, Philea, and Dendereh. 

In 2014, a Meroitic period Kiosk was discovered at the northern side of the main axis of the Amun Temple at Jebel Barkal. This sandstone structure dating back to the 2nd century AD was expected to be connected with a bigger structure. Indeed, during the 2014-2015 season, the team of the Sudanese Archaeological Mission at Jebel Barkal uncovered a significant structure in the temple area, directly behind the Kiosk. The archaeological work was concentrated at what was identified later as the Mammisi temple of Jebel Barkal.

 

logo poziom pl czarny

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

serdecznie zaprasza na:

 

Gatto IICC20221024 1

 

Wykład odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Link do wystąpienia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2NDQ1NmYtODc3Zi00MzI1LTkxYzEtOTI1NzY3NTdjZTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234c64e9f-d27f-4edd-a1f0-1397f0c84f94%22%2c%22Oid%22%3a%22babdcf46-9524-4ae8-ae30-59e751a8a656%22%7d

rite-iksiopan-pl.png02_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.jpg

Zespół Ośrodka Badań nad Świątynią Egipską uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” na lata 2022-2023 na projekt „Internetowa baza egipskich rytuałów świątynnych rite.iksiopan.pl – kontynuacja”. W ramach projektu planowane jest udostępnienie 500 haseł dotyczących rytuałów ofiarnych przedstawionych w świątyniach egipskich.

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

DMC Firewall is a Joomla Security extension!