Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską IKŚiO PAN poświęconemu problematyce współczesnej poezji nigeryjskiej, w tym twórczości poetów i poetek hausańskich w dobie pandemii. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja ilustrująca przemyślenia twórców kultury o czasach pandemii: Corona Blues. A Bilingual Anthology of Poetry on Corona Virus pod red. Isma'ila Bali i Khalida Imama. Spotkanie uświetnione zostanie uczestnictwem zaproszonych gości, czyli redaktorów książki i przedstawicieli All Poet Network z Nigerii.

Seminarium prowadzone w j. angielskim odbędzie się w środę 7 kwietnia o godz. 18:00 na platformie Zoom. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres: w celu pobrania linku do wydarzenia.

Corona Blues okładka

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa IKŚiO PAN ukazała się książka Filipa Taterki pt. Przez morze do Ziemi Boga: Egipskie wyprawy do krainy Punt i ich znaczenie w religii i ideologii władzy faraonów.

 

Wielkość władcy egipskiego ocenia się często z perspektywy liczby prowadzonych przez niego wojen oraz ilości przywiezionych łupów. Ale wielka polityka to nie tylko najazdy i podboje, lecz także zawieranie sojuszy i nawiązywanie kontaktów handlowych, zarówno z sąsiadami, jak i z leżącymi dalej obszarami takimi jak Punt. Niniejsza książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problemu egipskich wypraw do tej odległej i na poły legendarnej krainy w języku polskim. W przeciwieństwie do wcześniejszych prac poświęconych temu zagadnieniu, autor skupia się mniej na próbie wskazania dokładnego położenia Puntu, a bardziej na określeniu roli, jaką wyprawy te, często niedoceniane, odgrywały w egipskiej religii i ideologii władzy kraju faraonów. Analizując źródła z różnych epok, autor zabiera nas w fascynującą podróż do zamorskiej krainy pełnej egzotycznych dziwów, w której, jak wierzyli starożytni Egipcjanie, mieszkał sam bóg słońca.

FT Okladka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji "Archeologia Islamu" organizowanej przez Pracownię Archeologii Islamu IKŚiO PAN w ramach konferencji "Polacy na Bliskim Wschodzie":

Islamic Archaeology Session

Session Chair: Karol Juchniewicz, Islamic Archaeology Research Unit, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS,

Islamic Archaeology is probably the youngest within the broad spectrum of sub-disciplines of the world archaeology. It is a relatively newcomer to the Polish archaeology and until recently it has not been specifically represented by any scientific entity. Also, archaeological projects dedicated to this subject had no separate forum to present themselves. With a growing number of both missions and researchers investigating Islamic sites and their material culture, such need became a necessity.

Geographically, this session covers the regions of MENA while it’s chronological range is set between 7th and mid-20th century CE. We invite researchers to present both material studies and reports from ongoing field projects related to Islamic material culture.

 

cyrkularz w języku polskim i angielskim

Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXIII tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku. Jest to specjalny tom tematyczny o profilu egiptologicznym, poświęcony w szczególności zagadnieniu świątyni.

XXXIII tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

EtudTrav 33 okładka z logo PL

Zapraszamy do udziału w Seminarium Archeologicznym IKŚIO PAN we wtorek 30 marca w godzinach 14.30-16.00.

W ramach najbliższego spotkania o swoich badaniach w Libanie opowie dr Zuzanna Wygnańska wygłaszając wykład:

 "Who were the megalith builders in Lebanon? (and why it is worth investigating)"

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres:  seminariumarcheologiczne@iksio.pan.pl w celu pobrania linku do wydarzenia.  

 

Seminarium

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nowym Kierownikiem Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki została Pani Doktor Małgorzata Wielińska-Soltwedel.

Pani Doktor oraz wszystkim Pracownikom Zakładu życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy!

Dyrekcja IKŚiO PAN

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur”. Wykład online prof. dr hab. Eriki Forte (Kyoto University) pt. „New Ruins in an Old Context: The Buddhist Site of Toplukdong (Domoko) in Khotan (7th–9th c. CE)” odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod adresem .

Forte Photo Domoko

Zdjęcie Erika Forte

Sesja naukowa

Czas przemian? Nubia w okresie późnego antyku

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji naukowej „Czas przemian? Nubia w okresie późnego antyku”, która odbędzie się 23 marca 2021 w ramach konferencji „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” 2021 organizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W sesji weźmie udział dwóch naszych pracowników, mgr Aneta Cedro i dr Urszula Iwaszczuk.

Wszystkie informacje dotyczące sesji, w tym program, oraz samej konferencji znajdziecie Państwo na stronie organizatora:
https://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-przeszlosc-ma-przyszlosc-the-past-has-a-future-2021/

Niezbędna jest rejestracja, formularz znajduje się u dołu strony pod abstraktami.

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wokół Szlaku Jedwabnego: I. Spotkanie kultur”. Wykład online dr. hab. Dragomira Dimitrova (Philipps-Universität Marburg) pt. „On the Buddhist Indus Script and Scriptures of the Sāṃmitīyas” odbędzie się 26 lutego 2021 r. o godz. 17.00.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod adresem .

candralamkara 1278 02a

Candrālaṃkāra, fol. 2a

Szanowni Państwo;


serdecznie zapraszamy na zebranie Pracowni Badań nad Recepcją Dziedzictwa Orientu - we wtorek, 2 marca, o godz. 11, na platformie Zoom:

"Orient Utracony: obrazki z życia codziennego Afryki i Bliskiego Wschodu w kolekcji zdjęć żołnierzy Królewskich Sił Powietrznych (RAF-u) z lat 1942-1943: podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu" - zaprezentują dr Anetta Łyżwa-Piber i mgr Dominika Majchrzak. Zapraszamy także do dyskusji po referacie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres w celu pobrania linku do wydarzenia.

 

Zebranie Pracowni

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO INSTYTUTU KULTUR ŚRODZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH PAN ZA ROK OBROTOWY 2020 

I. Przedmiotem badania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2020 r. oraz wymagane przez Kancelarię PAN załączniki do informacji dodatkowej.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U.Nr 254, poz.1707) oraz Decyzji 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut nie spełnia kryteriów do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64, podlega jednak dobrowolnemu badaniu na wniosek prezesa PAN. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk, w drodze konkursu ofert.

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

DMC Firewall is a Joomla Security extension!