Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – dr. Krzysztofa Radtke, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgody,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z Administratorem,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu usług, w tym informowania o szkoleniach, spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach, a także w celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora oraz w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z działalnością Instytutu;
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wystąpienia żądania usunięcia danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i zleceniobiorcy administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz współpracownicy i podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych osobowych
6. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się jedynie w celu realizacji ww. celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić kontakt;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!