Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Instytut Archeologii UW)

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

prof. dr hab. Marek Mejor (Wydział Orientalistyczny UW)

Sekretarz Rady Naukowej:

dr hab. prof. PAN Barbara Lichocka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)

 

Pozostali członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Piotr Bieliński (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
prof. dr hab. Jerzy Hauziński (Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku)
dr Jadwiga Iwaszczuk (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Katedra Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL)
dr hab. Stefan Jakobielski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Hassan Jamsheer (Instytut Historii UŁ)
dr hab. prof. PAN Janusz Karkowski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
dr Mariusz Kraśniewski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
dr hab. prof. PAN Ewa Laskowska-Kusztal (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski (Instytut Archeologii UW)
dr Henryk Meyza (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Karol Myśliwiec (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz (Wydział Orientalistyczny UW)
dr Teodozja I. Rzeuska (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Wydział Orientalistyczny UW)
prof. dr hab. Joachim Śliwa (Instytut Archeologii UJ)
dr hab. prof. PAN Barbara Tkaczow (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
dr hab. Tomasz Waliszewski (Instytut Archeologii UW)
dr hab. prof. PAN Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
Przedstawiciel Wydziału I PAN

Our website is protected by DMC Firewall!