Aktualności

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu:


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: stypendysta/doktorant w ramach projektu grantowego Opus LAP – HS No 2020/39/I/HS3/03993; kierownik projektu: dr Zuzanna Wygnańska
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia
DATA OGŁOSZENIA: 14 lutego 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 marca 2022 r.
CZAS TRWANIA STYPENDIUM: 44 miesiące
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 16 marca 2022 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora MS Teams
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ceramika, kultura megalityczna, północy Liban, 4-3 tysiąclecie p.n.e.

 

SEMINARIUM 15.02.2022 ENG

 

Abstrakt:

Dr Mohamed Osman is a co-director of the Sudanese Archaeological Mission at Jebel Barkal and an assistant at IMOC PAS.

During the talk, some of the recent discoveries of the Sudanese Archaeological Mission of the National Corporation for Antiquities and Museums at Jebel Barkal will be presented. Jebel Barkal is one of the most important archaeological sites in Sudan. Since the 1920s, the archaeological work done there unearthed many temple complexes, which date back to the middle of the 18th dynasty and continue through the Kushite and Meroitic periods. The site of Jebel Barkal, the southernmost residence of the god Amun, was an important cult centre for the Egyptians throughout the time of their domination over Kush. The ancient Kushites were significantly influenced by Egyptian religious beliefs and integrated them into their religion, for instance, a concept of divine kingship. In Egypt, the structures called "Birth Houses" or Mammisi were strictly associated with this concept and were either a part of the temple or were separate buildings that belonged to the temple complex. The walls of these relatively small structures were usually decorated with scenes of the divine birth of the king and the associated mythology which was deeply connected to the cult of Isis and Horus. Examples of such Mammisi scenes can be found in Deir el-Bahari, Edfu, Philea, and Dendereh. 

In 2014, a Meroitic period Kiosk was discovered at the northern side of the main axis of the Amun Temple at Jebel Barkal. This sandstone structure dating back to the 2nd century AD was expected to be connected with a bigger structure. Indeed, during the 2014-2015 season, the team of the Sudanese Archaeological Mission at Jebel Barkal uncovered a significant structure in the temple area, directly behind the Kiosk. The archaeological work was concentrated at what was identified later as the Mammisi temple of Jebel Barkal.

 

logo poziom pl czarny

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

serdecznie zaprasza na:

 

Gatto IICC20221024 1

 

Wykład odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Link do wystąpienia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2NDQ1NmYtODc3Zi00MzI1LTkxYzEtOTI1NzY3NTdjZTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234c64e9f-d27f-4edd-a1f0-1397f0c84f94%22%2c%22Oid%22%3a%22babdcf46-9524-4ae8-ae30-59e751a8a656%22%7d

02_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.jpgrite-iksiopan-pl.png   mein son logo on white

Zespół Ośrodka Badań nad Świątynią Egipską uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” na lata 2022-2023 na projekt „Internetowa baza egipskich rytuałów świątynnych rite.iksiopan.pl – kontynuacja”. W ramach projektu planowane jest udostępnienie 500 haseł dotyczących rytuałów ofiarnych przedstawionych w świątyniach egipskich.

 

SEMINARIUM 01.02.2022 ENG

 

Abstrakt:

The Sun Temples represent the unparalleled category of royal monuments in ancient Egypt, which played a pivotal role in both the religious and economic life of the Fifth Dynasty of Egypt. Despite their importance, many aspects of the temples’ history and architecture remain largely unexplored, including their role in the royal ideology of the time and their position in the construction of the sacred landscape of the Old Kingdom Memphite necropolis. Since 2010 an Italian, now Italian-Polish, Archaeological Mission from the University of Naples L’Orientale and the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, has been conducting new investigations at the sun temple of Niuserra at Abu Ghurab, the main sun temple discovered so far out of the six sanctuaries known from the historical sources. In his lecture, Dr Massimiliano Nuzzolo will present an overview of the main religious, architectural and ideological coordinates of these monuments, based on the results of the last ten years of the fieldwork. A particular focus will be given to the 2021 campaign. This has provided unexpected and revealing hints for the history of the site and has also opened a new phase of investigation of the temple.

Badania są częścią projektu: “Sun Temples Project. Religious spaces, ideological patterns and social dynamics of constructing the sacred landscape in Third Millennium BC Egypt” finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (Sonata Bis-9 Call – projekt nr. 2019/34/E/HS3/00438).

Neutral Elegant Portfolio Presentation

Zbigniew Godziejewski 2

logo poziom pl czarny

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

serdecznie zaprasza na:

 

Gatto SLS2022

 

 

logo poziom

 

Szanowni Państwo,

W związku z awarią centrali telefonicznej w Pałacu Staszica, który jest siedzibą IKŚiO PAN, informujemy, że kontakt z sekretariatem i innymi działami jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

Ta sytuacja może potrwać ok. 6 tygodni.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

okladki wersja pl

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ukazały się w wersji papierowej i cyfrowej dwie monografie poświęcone topografii rytualnej Teb w czasach Hatszepsut:

 

Jadwiga Iwaszczuk, Sacred landscape of Thebes during the reign of Hatshepsut. Royal construction projects. Volume 3. Topography of the East Bank, Travaux de l’Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l’Académie Polonaise des Sciences 10, Warsaw-Wiesbaden 2021, 314 ss., 100 ilustracji

Publikacja jest próbą rekonstrukcji krajobrazu rytualnego i wzajemnych relacji pomiędzy budowlami sakralnymi na obszarze Teb Wschodnich za panowania królowej Hatszepsut. Zbiera i analizuje miejsca aktywności budowlanej tego okresu, ich strukturę i funkcjonowanie, rekonstruuje zakres zmian wprowadzonych przez królową na tym obszarze. Istotnym zadaniem publikacji jest korekta mylnych interpretacji narosłych w literaturze. Wyniki studiów wskazują na wielkie przemiany wprowadzone przez królową na terenie Egiptu. Za jej czasów rozpoczęła się przebudowa większości budowli sakralnych, sfinalizowana przez jej koregenta i następcę, Totmesa III. Za panowania królowej rozpoznano zagrożenia klimatyczne, a dzięki podjętym działaniom udało się uniknąć zniszczenia boskich przybytków dzięki ich całkowitej przebudowie w trwałym materiale, jakim jest piaskowiec. Bardzo duży wpływ na aktywność budowlaną i rytualną miało bogactwo państwa, co pozwoliło wynieść działalność kultową do nieznanych dotąd rozmiarów. To właśnie za rządów Hatszepsut stworzony został krajobraz sakralny Teb, który przetrwał do dzisiaj. Budowle na obszarze Teb Wschodnich powiązane były ze sobą relacjami gospodarczymi, administracyjnymi i rytualnymi. Hatszepsut wprowadziła wielkie procesyjne święta tebańskie i stworzyła infrastrukturę do ich celebrowania.

 

Jadwiga Iwaszczuk, Sacred landscape of Thebes during the reign of Hatshepsut. Royal construction projects. Volume 4. Topographical bibliography of the East Bank, Travaux de l’Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l’Académie Polonaise des Sciences 11, Warsaw-Wiesbaden 2021, 317 ss., 46 ilustracji

Celem czwartego tomu „Sacred landscape of Thebes during the reign of Hatshepsut” było jak najpełniejsze skatalogowanie danych dotyczących Teb Wschodnich z okresu panowania królowej Hatszepsut, które nawiązuje treścią i formą prezentacji do fundamentalnego studium B. Porter i R.L. Moss „Topographical Bibliography”. Przedstawione w czwartym tomie informacje dotyczą stanowisk i obiektów już opublikowanych. Uwzględnione zostały zarówno budowle wciąż istniejące w miejscu oryginalnego ustawienia, jak i te, których oryginalna lokalizacja nie jest potwierdzona, jednocześnie bloki z nich pochodzące stały się materiałem budowlanym dla kolejnych konstrukcji. Praca ta uzupełnia lukę w badaniach nad rządami wielkiej władczyni. Jest to bowiem pierwszy w literaturze zbiór danych bibliograficznych dla Teb Wschodnich poświęcony czasom Hatszepsut. Publikacja prezentuje budowle, ich części, dekorację i wyposażenie wraz z referencjami bibliograficznymi. Część zabytków przechowywana jest obecnie w muzeach i jeśli było to możliwe, zostały one opisane w porządku uwzględniającym miejsce ich oryginalnego pochodzenia. Na końcu każdego rozdziału skatalogowane są dodatkowo te zabytki, których umiejscowienie wewnątrz danej budowli nie było możliwe. W korzystaniu z pracy bardzo pomocne są umieszczone w tekście liczne plany oraz zamykające książkę indeksy.

 

Więcej informacji oraz wersja cyfrowa książek TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do lektury książek, które ukazały się w naszym Wydawnictwie.

W serii Travaux de l’Institut opublikowaliśmy:
1. Krzysztof J. Radtke, The iconography of the pharaoh’s face in the eighteenth dynasty relief – metric analysis, Travaux de l’Institut 8, Warsaw – Wiesbaden 2021, 101 stron, liczne ilustracje
2. Krzysztof J. Radtke, The iconography of the pharaoh’s face in the eighteenth dynasty relief – metric analysis. Catalogue, Travaux de l’Institut 9, Warsaw – Wiesbaden 2021, 240 stron, liczne ilustracje
3. Jadwiga Iwaszczuk, Sacred landscape of Thebes during the reign of Hatshepsut. Royal construction project. Volume 3. Topography of the East Bank, Travaux de l’Institut 10, Warsaw – Wiesbaden 2021, 314 stron, liczne ilustracje, dostępne także w otwartym dostępie (Wydanie dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DNM/SP/467028/2020))
4. Jadwiga Iwaszczuk, Sacred landscape of Thebes during the reign of Hatshepsut. Royal construction project. Volume 4. Topographical Bibliography of the East Bank, Travaux de l’Institut 11, Warsaw – Wiesbaden 2021, 315 stron, liczne ilustracje, dostępne także w otwartym dostępie (Wydanie dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DNM/SP/467028/2020))
5. Małgorzata Glinicka, Greeks, Latins and Muslims in Lusignan Cyprus. The Depiction of interdenominational relations in the Chronicle of Leontios Makhairas, Travaux de l’Institut 12, Warsaw – Wiesbaden 2021, 322 strony, 16 ilustracji
6. Teodozja I. Rzeuska, Katarzyna Molga, The door to my household. Phenomenon of decorated doors in Middle Egypt. Catalogue, Travaux de l’Institut 13, Warsaw – Wiesbaden 2021, 97 stron, liczne ilustracje

W serii Deir el-Bahari:
1. Monika Dolińska, The temple of Thutmose III at Deir el-Bahari, Deir el-Bahari IX, Warsaw – Wiesbaden 2021, 174 strony, liczne ilustracje i plansze
2. Katarzyna Kapiec, The Southern Room of Amun. Part 1. History and epigraphy, z aneksem Izabeli Uchman, Multidisciplinary Project of Conservation and Restoration of the Southern Room of Amun, Deir el-Bahari X, Warsaw – Wiesbaden 2021, 244 strony, liczne ilustracje i plansze

Seria Paideia. Prace archeologiczne i orientalistyczne:
1. Karol Myśliwiec, Delta Nilu. Reminiscencje archeologa, Warszawa 2021, 123 strony, liczne ilustracje
2. Joanna Popielska-Grzybowska, Teksty Piramid najstarsza „księga” Egipcjan wykuta w kamieniu, Warszawa 2021, 356 stron, liczne ilustracje
3. Monika Wesołowska, Kabirowie, Warszawa 2021, 117 stron
4. Krzysztof Gutowski, Formuły magiczne Atharwawedy. Procesy poznawcze a myślenie magiczne, Warszawa 2021, 110 stron, liczne ilustracje i rysunki

Seria Prace Orientalistyczne i Afrykanistyczne:
1. Jan Niemiec, Osmańskie fortyfikacje epoki artylerii gładkolufowej nad Bosforem i Dardanelami, POiA 12, Warszawa 2021, 373 strony, liczne ilustracje
2. Karolina Nabożna, Postawy wobec Hitlera i Trzeciej Rzeszy w wybranych państwach arabskich, POiA 13, Warszawa 2021, 176 stron
3. Katarzyna Molga, Smoking pipes from Gebel Asyut Al-Gharbi, POiA 14, Warsaw 2021, 102 strony, liczne ilustracje i rysunki

Seria Nubia:
1. Bogdan Żurawski (red.), Banganarti studies vol. 1, Nubia VII, Warsaw 2021, 341 stron, liczne ilustracje, dostępne także w wolnym dostępie

Poza seriami, w wolnym dostępie można zapoznać się z „Polish mission, Saruq el-Hadid 2019. Final report” pod red. Sidneya Rempela, Zuzanny Wygnańskiej i Karola Juchniewicza, 374 strony, liczne ilustracje

Polecamy również lekturę naszych czasopism:
Études et Travaux XXXIV (2021)
Acta Asiatica Varsoviensia 34 (2021)
Hemispheres. Studies on Cultures and Societies 36 (2021)

Wesolych swiat pl

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd