Projekty badawcze IKŚiO PAN

Kierownik projektu: dr Bogumiła Hall
Numer projektu: -
Źródło finansowania: Grant Sonata
Okres realizacji projektu: -
Słowa klucze: -

Przyznana kwota: 816 426 zł

Chociaż ocenia sięże Jemen, od wybuchu wojny w 2015 roku, jest miejscem największego kryzysu humanitarnego na świecie, to co dzieje się w tym kraju rzadko pojawia się w mediach, i jeszcze rzadziej w  opracowaniach  akademickich.  W  nielicznych  istniejących  opisach  dominuje  perspektywa geopolityczna, w której zwykli Jemeńczycy są nieobecni; zredukowani do niemych ofiar. Poprzez etnograficzne zaangażowanie z Jemeńczykami ‘w ruchu’ - tymi, którzy uciekając przed wojną szukają lepszego  życia  w  Europe  i  na  świecie-mój  projekt  badawczy  ma  za  zadanie  przekierowanie dominujących narracji w stronę doświadczeń tych, dla których wojna i migracja wplatają się w historie życia. Rekonstruując globalnewędrówki Jemeńczyków, zamierzam zwrócić uwagę na przemoc wojny i reżimów granicznych, ale teżopowiedzieć historię ludzkiej wytrwałości i zdolności do działania.  Tym samym  celem  proponowanego  projektu  jest  stworzenie  studium,  któreobrazuje  nie  tylko  cierpienie Jemeńczyków, ale również ich podmiotowość, strategie przetrwania oraz zmagania o mobilność.

Ruchy migracyjne są często rozumiane jako jednorazowe i jednokierunkowe przemieszczanie się z kraju pochodzenia do kraju osiedlenia, albo ogólniej do Unii Europejskiej.  Moje wstępne badania terenowe z jemeńskimi migrantami w Grecji dekonstruują ten obraz, wskazując na drogi, które są nielinearne, wydłużone w czasie i przestrzeni,  niebezpieczne. Skomplikowane podróże Jemeńczyków pokonują tereny  starć  wojennych,  nalotów  i  checkpointów;  mórz  i  pustyń;  lotnisk  i  dworców;  obozów przemytników i obozów dla uchodźców, a także lasów, ulic i skłotów, gdzie jemeńscy migranci często śpią, chowają się i odpoczywają.  Chociaż Jemeńczycy zazwyczaj próbują osiedlić się w krajach Europy Zachodniej, ich wędrówki często latami ciągną się przez kraje Globalnego Południa, a wielu nigdy nie dociera do  Europy. Z perspektywy tych przestrzennych  i  indywidualnych  trajektorii  moje  badania starają się zrozumieć jak przemoc wojny i granic jest doświadczana i interpretowana, ale też jak jest negocjowana i kontestowana. W odróżnieniu od opisów, które kryminalizują migrantów albo traktują ich jako bierne ofiary, mój projekt szuka odpowiedzi na pytania: Jak wyglądają zmagania o ruch i godne życie, w kontekście przemocy strukturalnej wojny, militaryzacji granic i innych form kontroli ludzkiej mobilności? Jak ci którzy decydują się opuścić Jemen realizują swoją sprawczość w drodze? Jak formułują swoje strategiei omijają niebezpieczeństwa? Jakie więzi solidarności, przyjaźni i troski są budowane międzyludźmi w ruchu?

Aby udokumentować jemeńskie wędrówki przez kraje Globalnego Południa i Europy, moje  badania będą prowadzone w oparciu o metody etnografii wielostanowiskowej i mobilnej. Badania terenowe będą prowadzone w miejscach, przez które Jemeńczycy najczęściej przejeżdżają, skąd próbują przedostać się dalej,  lub gdzie mają nadzieje się osiedlić (takich jak Malezja, Turcja, Egipt, a w Europie Niemcy, Holandia i Szwecja).Badania będą też prowadzone w ruchu, podążając za uczestnikami badania-fizycznie i wirtualnie-aby uchwycić różne fazyich wędrówek (np. przez szlak Bałkański). Postrzegając jemeńskich migrantów jako ‘podmioty opowiadające’ - a nie ‘opowiadane przedmioty’ wojny i kryzysu migracyjnego - mój projekt ma za zadanie odzwierciedlić doświadczenia Jemeńczyków w ruchu, w ich własnych słowach, systemach wiedzyi skali. W tym celu, badania będą opierały się napogłębionych wywiadach   biograficznych, powtarzanych  wywiadach  swobodnych,  a  także  na  komunikacji prowadzonej telefonicznie i internetowo.

Zebrane w ten sposób obrazy, mapy i narracje będą stanowiły swoiste archiwum, które ma ukazać to co jest przemilczane w obowiązujących opisach jemeńskiej wojny oraz kryzysu migracyjnego. Ponadto, skupiając  się  na rzadko eksplorowanym elemencie  drogi  iglobalnych  wędrówkachmoje  badania zakwestionują ‘metodologiczny  nacjonalizm’i  perspektywęsedentarystyczną  nauk  społecznych. Oryginalna optyka, która w centrum stawia ścieżki, wiedzę i światy życia Jemeńczyków, pozwoli ukazać połączenia między różnymi kontekstami i doświadczeniami migracyjnymi, które  zazwyczaj rozpatrywane są odrębnie. Tym samym, moje etnograficzne badania dostarczą unikatowej wiedzy na temat  kryzysu  wojennego  i  jemeńskiej  migracji,  ale  też  szerzej,  wzbogacą  literaturę  z  zakresu antropologii kulturowej i politycznej oraz badań nad migracjami i granicami. Proponowany projekt  jest  niejako  kontynuacją  moich  dotychczasowych  badań  prowadzonych  w Jemenie między 2008 i 2014 rokiem, i opiera się na wstępnych badań terenowych z jemeńskimi uchodźcami, które prowadziłam w Grecji (czerwiec-sierpień 2019)

Our website is protected by DMC Firewall!