Projekty badawcze IKŚiO PAN

Kierownik projektu: dr hab. Teodozja Rzeuska
Numer projektu: DIALOG 0083/2019 
Źródło finansowania: Projekt "Dialog", MNiSW
Okres realizacji projektu: 18 miesięcy
Słowa klucze: -

 

Umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć Kolekcja Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (IKŚiO PAN) jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie kolekcji kart pocztowych. Zawiera karty pocztowe z XIX i XX w. przedstawiające ważne zabytki archeologiczne oraz miasta Bliskiego Wschodu, Ziemi Świętej, Egiptu oraz szeroko pojętego Orientu, które dziś już często uległ daleko idącym zmianom pod wpływem docierającej na te tereny cywilizacji.

Stanowi ona zbiór unikatowy i jako taki zasługuje na udostępnienie badaczom nie tylko z Polski, ale i zza granicy. Jednym z celów projektu jest stworzenie bazy danych, w której zawarte zostaną cyfrowe skany kart z kolekcji wraz z szczegółowym i merytorycznym opisem sporządzonym przez pracowników naukowych Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Baza ta pozwoli w przystępny sposób uzyskać dostęp do tych informacji z dowolnego miejsca. Umożliwi to badaczom z całego świata zapoznanie się z materiałami do tej pory trudno dostępnymi lub wręcz nieznanymi. Taka baza będzie pierwszą na świecie, a więc całkowicie unikalną kolekcją kart pocztowych zbieranych tematycznie. Jej wartość naukowa jest zatem nie do przecenienia.

Kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki Relacyjna baza danych kart pocztowych stanie się źródłem wiedzy o istotnych miejscach i zabytkach Bliskiego Wschodu, Ziemi Świętej, Egiptu i Orientu nie tylko dla badaczy, ale również pasjonatów tematu prowadzących własne poszukiwania czy też osób chcących pogłębić swoją wiedzę oraz kolekcjonerów. Kolekcja w przyszłości posłuży również jako podstawa publikacji o rejonach, które obejmuje, oraz wystaw.
W celu zapewnienia jak najszerzej sięgającej promocji bazy, informacje o niej będą umieszczane w internecie i mediach społecznościowych, np. na stronie internetowej oraz profilu Facebook Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk czy forach internetowych.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd