BIP

Nazwa stanowiska: Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu

Wymagania:

- umiejętność samodzielnej pracy nad starożytną ceramiką w tym dokumentowania;
- doświadczenie w pracy archeologicznej na Bliskim Wschodzie;
- podstawowa znajomość ceramiki okresu rzymskiego i bizantyńskiego ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego;
- umiejętność pracy zespołowej;
- dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana również znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3 pt. „Asjut - ośrodek starożytnego handlu"
Doktorant będzie prowadził badania nad zespołem amfor z rejonu Gazy.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS

Termin składania ofert: 11 grudnia 2020, 00:00


Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Tytuł projektu: "Asjut - ośrodek starożytnego handlu"
Kierownik projektu: dr hab. Teodozja Rzeuska
Nazwa jednostki: Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Czas trwania stypendium: 36 miesięcy
Termin rozpoczęcia pracy: druga połowa grudnia 2020
Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym (oraz innych dokumentach wymaganych podczas rekrutacji), dla potrzeb aktualnej rekrutacji) – w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis;
- życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach;
- listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych;
- kopie uzyskanych dyplomów.
Termin składania dokumentów: 11 grudnia 2020
Forma składania ofert: e-mail na adres:
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Data dodania ogłoszenia: 2020-11-27

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd