Wydawnictwa

dr hab. prof PAN Krzysztof Trzciński
dr Olga Barbasiewicz
dr Mariusz Drzewiecki
dr Michał Lipa
dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
dr Rachela Tonta
dr Magdalena Woźniak
dr Karolina Zielińska
mgr Dorota Bielińska
mgr Sabina Brakoniecka
mgr Rafał Kłeczek
mgr Adrianna Madej
mgr Katarzyna Radziwiłko
mgr Maciej Wyżgoł

Zakład Cywilizacji Islamu
Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową


Tysiąc jeden arabskich miast

Program


która odbędzie się w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72)
w dniu 22.04.2020 r.

 

grafika1001miast

 

    Zainteresowanie konferencją „Amakin wa-Asma” zorganizowaną w 2017 roku przez IKŚiO PAN we współpracy z Instytutem Ibn Chalduna skłoniło nas do dalszej refleksji nad zagadnieniem toponomastyki oraz stanem badań tej dyscypliny. Tak rozległy obszar badawczy jak studia nad toponimami i geografią historyczną zasługują na więcej uwagi i specjalnie im dedykowanych sesji naukowych. Z tego powodu pozwalamy sobie przedstawić Państwu propozycję nowej konferencji skupiającej się na zagadnieniach toponomastyki i topografii świata arabskiego, której tematem przewodnim będą miasta.
    Miasta zawsze były punktem odniesienia dla wędrowców. Europejskich podróżników i arabskich geografów fascynowały ośrodki miejskie oraz ich budowle, czego wyrazem są ich rozległe opisy. W tych relacjach odnotowywali oni wiele istotnych szczegółów dotyczących większych i mniejszych centrów osadniczych oraz ich specyfiki. Itineraria pielgrzymie oraz prace leksykograficzne są bogatymi źródłami do badania nad tymi zagadnieniami. Poza źródłami tekstowymi informacji pomocnych mogą dostarczyć również dane archeologiczne, kartograficzne oraz etnograficzne, w tym zwłaszcza toponimy znajdujące się w spektrum zainteresowania wszystkich wyżej wymienionych dziedzin nauki. Badania toponomastyczne poruszają m.in. zagadnienia pochodzenia i typologii nazw geograficznych, a także społeczno-kulturowego znaczenia toponimów. Oprócz historii nazewnictwa geograficznego istotne są także kwestie związane z geografią społeczną, tj. osadnictwem i jego przemianami, co łączy się z migracjami ludności oraz rozprzestrzenianiem się języków oraz idei. Wzajemne relacje ośrodków osadniczych przez szlaki komunikacyjne, lądowe i wodne, pozostają w ścisłym związku ze znaczeniem i gospodarczą funkcją badanego regionu. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie przekładu nazw miejscowości na inne języki, a także występowanie egzonimów i endonimów w języku arabskim. Z tymi rozważaniami łączy się również podejście kognitywistyczne, czyli to jak ludzka wyobraźnia i postrzeganie przestrzeni zostają odzwierciedlone w nazewnictwie geograficznym.
    Serdecznie zachęcamy do składania propozycji wystąpień w języku polskim lub angielskim, odnoszących się do powyżej wspominanej tematyki w dowolnym zakresie chronologicznym i geograficznym, ograniczonym jedynie wyraźnym związkiem ze światem arabskim. Uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie anglojęzycznej monografii wieloautorskiej poświęconej zagadnieniom poruszanym podczas konferencji.

dr hab. Stefan Jakobielski, prof. PAN
p.o. kierownika Zakładu Cywilizacji Islamu IKŚiO PAN

 

Komitet organizacyjny:
mgr Tomasz Barański,
mgr Karolina Nabożna,
mgr Edyta Wolny-Abouelwafa

 

Harmonogram


•    Termin przesyłania zgłoszeń – 10.01.2020 r.
•    Ogłoszenie listy prelegentów – 31.01.2020 r.
•    Termin wpłacania opłat konferencyjnych – 20.02.2020 r.
•    Konferencja Tysiąc jeden arabskich miast – 22.04.2020 r.
•    Termin przesłania ostatecznej wersji autorskiej artykułów do redakcji – 31.07.2020 r.
•    Publikacja monografii pod redakcją pracowników Zakładu Cywilizacji Islamu PAN – 2021 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
W ramach konferencji organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne,
a także obiad i przerwy kawowe.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów przejazdu.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz ewentualne pytania prosimy kierować
na adres mailowy:

logo iii wiek iksio15.11

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną ofertą zajęć w ramach IV edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez IKŚiO PAN we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury. Więcej informacji: http://iksiopan.pl/images/zaproszenie_Orientalny_UTW_2018_-_2019_listopad_2018.pdf

logo iii wiek iksio15.11

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęcia w ramach piątej edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie. Wykłady potrwają od 7 listopada do 19 marca 2020 r. Program w załączniku.

Książki wydane przez IKŚiO PAN

(wcześniej: Pracownię Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej PAN oraz Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN)


Za pomoc w przygotowaniu listy serdecznie dziękujemy
Panu Profesorowi dr hab. Jerzemu Zdanowskiemu

 

1976

AFRYKA NASZYCH CZASÓW
red. Józef Chałasiński
170x240 mm, 359 pages
Pracownia Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej PAN  & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN,  Warszawa 1976
Paperback

1977

RELIGIE W PROCESIE PRZEMIAN W AFRYCE
red. Anna Mrozek-Dumanowska
170x240 mm, 235 pages
Pracownia Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej PAN  & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN,  Warszawa 1977
Paperback

1978

ÉTUDE SUR LA FORMATION DES ÉTATS MAGHRÉBIENS
Edward Szymański
145x205 mm, 267 pages
Pracownia Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej PAN, Varsovie 1978
Paperback

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W AZJI, AFRYCE I AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
Red. Edward Szymański
170x240 mm, 387 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN  & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Warszawa 1978
Paperback


1979

BUNT I RELIGIA W AFRYCE CZARNEJ
Grzegorz J.Kaczyński
145x205 mm, 301 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN  & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Warszawa 1979, ISBN 83-04-00086-5
Paperback


1983

GHANA. PROBLEMY ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Jan Parys
145x200 mm, 142 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1983, ISBN 83-04-01264-2
Paperback

SOJUSZ DLA POSTĘPU. TAKTYKA POLITYCZNA CZY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO? SYNTEZA POLITYKI USA WOBEC KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 1961-1974
Piotr Kownacki
145x200 mm, 164 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1983, ISBN 83-04-01317-7
Paperback

1984

ELIADE I ORIENT
Stanisław Tokarski
165x235 mm, 179 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN &Ossolineum, Wrocław 1984, ISBN 83-04-01552
Paperback

U ŹRÓDEŁ EGIPSKIEGO NACJONALIZMU. EGIPSKIE RUCHY POLITYCZNE 1882-1914
Teresa Stajuda
165x235 mm, 119 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1984, ISBN 83-04-01432-7
Paperback

SPOŁECZNE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA PROCESÓW LUDNOŚCIOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH POZAEUROPEJSKICH
red. Elżbieta Rekłajtis
165x235 mm, 173 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Warszawa 1984, ISBN 83-04-01765-2
Paperback


1985

MODERNIZACJA ZALEŻNOŚCI. KAPITALIZM I ROZWÓJ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
Henryk Szlajfer
170x240 mm, 249 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, ISBN 83-04-02046-7
Paperback

LUDY GOSPODARKI ŻAROWEJ W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Augustyn Ponikiewski
165x240 mm, 222 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985, ISBN 83-04-02041-6
Paperback

1986

BRACIA MUZUŁMANIE I INNI
Jerzy Zdanowski
120x195 mm, 212 pages
Wydawnictwo Glob, Szczecin 1986, ISBN 83-7007-087-6
Paperback


1987

ESSAYS ON ECONOMIC NATIONALISM IN EAST-CENTRAL EUROPE AND SOUTH AMERICA 1918-1939
Jan Kofman, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer
red. Henryk Szlajfer
140x200 mm, 272 pages
Center for Studies on Non-European Countries PAN, Warsaw 1987
Paperback

Z PROBLEMÓW INTEGRACJI I EMANCYPACJI KULTUROWEJ W AFRYCE
Elżbieta Rekłajtis
170x235 mm, 54  pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987, ISBN 83-04-02611-2
Paperback

LES AFRO-BRÉSILIENS DANS LES PROCESSUS DE CHANGEMENT DE LA CÔTE DES ESCLAVES
Andrzej Krasnowolski
165x240 mm, 197 pages, 27 photos
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987, ISBN 83-04-02553-1
Paperback

EMIGRACJA CHIŃSKA W KRAJACH AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. PROBLEMY ASYMILACJI
Karin Tomala
165x235 mm, 422 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987,  ISBN 83-04-02475-6
Paperback

JOGINI I WSPÓLNOTY. NOWOCZESNA RECEPCJA HINDUIZMU
Stanisław Tokarski
165x235 mm, 283 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987, ISBN 83-04-02546-9
Paperback

TWÓRCY TRZECIEGO ŚWIATA
165X240 mm, 123 pages
Leopold Sedar Senghor, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Naser, Julius Kambaragee Nyerere, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Sukarno
red. Anna Mrozek-Dumanowska
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987, ISBN 83-04-02409-8
Paperback


1989

TEORIA PRZEDKAPITALISTYCZNEJ FORMACJI SPOŁECZNEJ W KULTURACH ORIENTALNYCH
Jarosław Bratkiewicz
145205 mm, 252 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ISBN 83-04-03005-5
Paperback

STOSUNKI POLITYCZNE MIĘDZY CHIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ A WIETNAMEM I KAMPUCZĄ W LATACH 1949-1976
Iwona Grabowska-Lipińska
170x240 mm, 214 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, ISBN 83-04-03518-9
Paperback

ZARYS HISTORII I PRZEMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH KUWEJTU
Grzegorz Kończyk, Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 144 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & & Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, ISBN 83-04-02995-2
Paperback
1990


CZYNNIKI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KUWEJTU W OKRESIE PRZEDNAFTOWYM
Jerzy Zdanowski
150x200 mm, 63 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 1990, ISBN 83-85170-03-0
Paperback


1991


ISLAM A ZACHÓD
Anna Mrozek-Dumanowska
145x205 mm, 222 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 1991
Paperback

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNEJ PAŃSTWOWOŚCI EGIPSKIEJ
Anna Mrozek-Dumanowska, Teresa Stajuda
145x205 mm, 85 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 1991
Paperback

SUDAN. KRAJ I LUDZIE
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski, Elżbieta Promińska
140x 210 mm, 133 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Semper, Warszawa 1991, ISBN 83-900361-2-6
Paperback

PROBLEMY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU
Bogusława Iwasiów-Pardus, Grzegorz Kończyk, Jerzy Zdanowski
145x205 mm, 78 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 1991
Paperback

POCZĄTKI PAŃSTWOWOŚCI KUWEJTU 1896-1904
Jerzy Zdanowski
165x240 mm, 128 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Semper, Warszawa 1991, ISBN 83-900361-1-8
Paperback


1992


SPOŁECZEŃSTWO BUGANDY. ZMIANA I ROZWÓJ
Małgorzata Szupejko
140x200 mm, 116 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Semper, Warszawa 1992, ISBN 83-900361-4-2
Paperback
1993


WĘDRÓWKA BOGÓW. RELIGIE POZAEUROPEJSKIE W KONFRONTACJACH KULTUROWYCH
Stanisław Tokarski
145x210 mm, 122 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, ISBN 83-900361-7-7
Paperback

RZECZ O SOCJOLOGII
Andrzej Zajączkowski
150x205 mm, 135 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN  & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, ISBN  83-900361-8-5
Paperback

LIBAN. KORZENIE I PRZYSZŁOŚĆ PLURALIZMU KULTURY
Elżbieta Rekłajtis
145X210 mm, 106 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN &Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, ISBN 83-900361-5-0
Paperback

DAS CHINESISCHE SELBSTVERSTÄNDNIS UND DIE FRAGE DER MENSCHENRECHTE
Karin Tomala
145x 210 mm, 151 pages
Zentrum für Aussereuropäische Länder PAN & Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ISBN 83-900361-3-4
Paperback

EMIRATY WAHHABICKIE. Z DZIEJÓW ARABII W LATACH 1745-1932
Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 282 pages
Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ISBN 83-900523-5-0
Paperback

ELITY URODZENIA
Andrzej Zajączkowski
140x210 mm, 96 pages
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, ISBN 83-85810-16-1
Paperback

ARABIA W OPISACH EUROPEJSKICH PODRÓŻNIOKÓW I BADACZY XVIII-XX WIEKU
Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 152 pages
Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ISBN  83-85810-21-8
Paperback

1994


MIĘDZY ASCETYZMEM A REFORMACJĄ. ISLAM W LIBII
Anna Mrozek-Dumanowska
145x210 mm, 80 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994, ISBN 83-85810-57-9
Paperback

CZARNY CHRYSTIANIZM. ZE STUDIÓW NAD RUCHAMI AFROCHRZEŚCIJAŃSKIMI
Grzegorz J. Kaczyński
145x205 mm, 274 pages
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, ISBN 83-01-11274-3
Paperback


1995


KOBIETY KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNOŚCI
red. Anna Mrozek-Dumanowska
145x205 mm, 160 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN &Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995
Paperback

MATERIAŁY I STUDIA ZAKŁADU KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH PAN NR 1. PAŃSTWO, GOSPODARKA, ZMIANA W AFRYCE
red. Elżbieta Rekłajtis
165x240 mm, 73 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995, ISBN 83-85810-99-4
Paperback

W POSZUKIWANIU PRAWDZIWEJ WIARY.  WSPÓŁCZESNE RUCHY ODNOWY RELIGIJNEJ W KRAJACH POZAEUROPEJSKICH
red. Anna Mrozek-Dumanowska
145x205 mm, 114 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995, ISBN 83-85810-88-9
Paperback

1996

MATERIAŁY I STUDIA ZAKŁADU KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH PAN NR 2. METAMORFOZY RECEPCJI
red. Stanisław Tokarski
165x235 mm, 63 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996, ISBN 83-86951-03-6
Paperback

MATERIAŁY I STUDIA ZAKŁADU KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH PAN NR 3. FILOZOFIE DIALOGU W KONFRONTACJACH KULTUR
red. Stanisław Tokarski
165x 235 mm, 55 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996, ISBN 83-86951-26-5
Paperback


1997

SPOTKANIA, KONFLIKTY, DIALOGI : KRAJE POZAEUROPEJSKIE W KONFRONTACJACH KULTUR
red. Stanisław Tokarski
150x205 mm, 70 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Łódź 1997, ISBN 83-908783-2-1
Paperback

1998


UNIWERSALIZM PRAW CZŁOWIEKA. IDEA A RZECZYWISTOŚĆ W KRAJACH KULTUR POZAEUROPEJSKICH
Red. Karin Tomala
145x205, 323 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 1998, ISBN 83-87545-07-4
Paperback


1999


TRADYCJA NIEKONFUCJAŃSKA.  JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZNYCH I  PAŃSTWOWYCH
Teresa Halik
Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa, 1999.

ISLAM A DEMOKRACJA
red. Anna Mrozek-Dumanowska
145x205 mm, 179 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 1999,ISBN 83-87545-14-7
Paperback


2000


ZHONGGUO „REICH DER MITTE”. CHINA AUF DEM STEINIGEN WEG IN DIE WELT
Karin Tomala
165x235 mm, 146 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2000, ISBN 83-87545-39-2
Paperback


2001


SZKOŁA CHICAGO. SPÓR O DIALOG MIĘDZYKULTUROWY
Stanisław Tokarski
165x235 mm, 240 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o., Warszawa 2001, ISBN 83-87545-40-6
Paperback


2004


WSPÓŁCZESNY RUCH ODNOWY ISLAMU.  W POSZUKIWANIU WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ
Anna Mrozek-Dumanowska
160x240 mm, 99 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2004, ISBN 83-87545-92-9
Paperback

ARABIA WSCHODNIA. OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO XII W.
Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 223 pages
Seria: „Prace Monograficzne Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN”
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2004, ISBN 83-87545-82-1
Paperback


2005


ISLAM A GLOBALIZACJA
Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski
155x20 mm, 186 pages
Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2005, ISBN 83-7452-003-5
Paperback

NOWOŻYTNA HISTORIA CHIN
Li Chang, Teresa Halik, Lidia Kasarełło, Vitalij Kozyrev, Wiesław Olszewski, Roman Sławiński, Karin Tomala, Ch`ao-jan Wang, Jerzy Zdanowski, Zhang Haipeng
red. Roman Sławiński
170x240 mm, 388 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo “Księgarnia Akademicka” sp.z.o.o, Kraków 2005, ISBN 83-7188-837-6
Hardback


2006


THE MODERN HISTORY OF CHINA
red. by Roman Sławiński
contributors: Li Chang, Teresa Halik, Lidia Kasarełło, Vitaly Kozyrev, Wiesław Olszewski, Roman Sławiński, Karin Tomala, Ch`ao-jan Wang, Jerzy Zdanowski, Zhang Haipeng
165x240 mm, 395 pages
Centre for Studies on Non-European Countries Polish Academy of Sciences, Kraków 2006, ISBN 83-7188-877-5
Hardback

TRZECI ŚWIAT A POLITYCZNY ASPEKT GLOALIZACJI GOSPODARCZEJ
Piotr Kownacki
160x235 mm, 183 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2006, ISBN 83-7452-011-6
Paperback


2007

NOWOCZESNE INDIE. WYZWANIA ROZWOJU
Stanisław Tokarski, Surender Bhutani
165x200 mm, 238 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o., Warszawa 2007
Paperback

AFRYKAŃSKA TOŻSAMOŚĆ U PROGU XXI WIEKU. ANGLOJĘZYCZNA LITERATURA CZARNEJ AFRYKI I JEJ TWÓRCY
Małgorzata Szupejko
165x235 mm, 199 pages
Prace Monograficzne Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7452-016-4
Paperback


2008

SLAVERY IN THE GULF IN THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY. A STUDY BASED ON RECORDS FROM THE BRITIH ARCHIVES
Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 231 pages
Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7452-030-0
Paperback


2009

WSPOŁCZESNA MUZUŁMAŃSKA MYŚL SPOŁCZNO-POLITYCZNA. NURT BRACI MUZUŁMANÓW
Jerzy Zdanowski
165x235 mm, 287 pages
Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp.z o.o, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7452-031-7
Paperback


2010

WŁADZA NA MUZUŁMAŃSKIM  BLISKIM WSCHODZIE. WYBRANE ASPEKTY
Anna Mrozek-Dumanowska, Hassan A. Jamsheer, Jerzy Zdanowski, Jarosław Szymanek, Magdalena Zaborowska, Michał Lipa
red. Jerzy Zdanowski
160x235 mm,103 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2013, ISBN 973-83-7452-070-6
Paperback

ISLAM I JEGO ODNOWA
Anna Mrozek-Dumanowska
160X235 mm, 178 pages
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o., Warszawa 2010, ISBN 978-83-7452-041-6
Paperback

HISTORIA BLISKIEGO WSCHODU W XX WIEKU
Jerzy Zdanowski
603 pages
Ossolineum, Wrocław 2010, ISBN  978-83-04-05039-6
Hardback


2012

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE NA BLISKIM WSCHODZIE W XX WIEKU
Jerzy Zdanowski
155x235 mm, 464 pages
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp.z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, ISBN 978-83-7571-272-8
Paperback


2013

AUTORYTARYZM NA ARABSKIM BLISKIM WSCHODZIE. EGIPT W LATACH 1981-2010
Michał Lipa
160x235mm,
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2013, ISBN 978-83-7452-068-3
Paperback    

SYSTEM POLITYCZNY KOREI PÓŁNOCNEJ. ASPEKTY KULTUROWE
Nicolas Levi
165x235 mm, 104 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2013, ISBN 978-83-7452-067-6
Paperback

KONFUCJANIZM I JEGO WSPÓŁCZESNE INTERPRETACJE
Roman Sławiński, Karin Tomala, Nicolas Levi, Katarzyna Pejda, Andrzej Hałas, Olga Barbasiewicz
red. Roman Sławiński
165x235 mm, 95 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2013, ISBN 978-83-7452-069-0
Paperback

HISTORIA SPOŁECZEŃSTW MUZUŁMAŃSKIEGO BLISKIEGO WSCHODU W XX WIEKU
Jerzy Zdanowski
170x240 mm, 387 pages
Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7452-059-1
Hardcover

SLAVERY AND MANUMISSION. BRITISH POLICY IN THE RED SEA AND THE PERSIAN GULF IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Jerzy Zdanowski
170x240 mm, 474 pages
Ithaca, Reading 2013, ISBN 978-08-6372-438-1
Hardcover

2014

CZYNNIKI MOBILIZACJI POLITYCZNEJ SZYITÓW W LIBANIE W LATACH 1960-1982
Rachela Tonta
165x235 mm,144 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2014, ISBN 978-83-7452-075-1
Paperback

OBRAZ NIEWOLNICTWA W PIŚMIENNICTWIE HAUSA I W RELACJACH PODRÓŻNIKÓW
Mariusz Kraśniewski
165x235 mm, 217 pages
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN & Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. , Warszawa 2014, ISBN 978-83-7452-073-7
Paperback

RELIGIA A GLOBALIZACJA
Anna Mrozek-Dumanowska
170x245 mm, 291 pages
Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7452-078-2
Hardback

MIDDLE EASTERN SOCIETIES IN THE 20th CENTURY
Jerzy Zdanowski
385 pages
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, ISBN 978-14-4386-606-4
Hardback

SPEAKING WITH THEIR OWN VOICES: THE STORIES OF SLAVES IN THE PERSIAN GULF IN THE 20th CENTURY
Jerzy Zdanowski
168 pages
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, ISBN 978-14-4385-884-7
Hardback

DMC Firewall is a Joomla Security extension!