Wydawnictwa

dr hab. prof PAN Krzysztof Trzciński
dr Olga Barbasiewicz
dr Mariusz Drzewiecki
dr Michał Lipa
dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
dr Rachela Tonta
dr Magdalena Woźniak
dr Karolina Zielińska
mgr Dorota Bielińska
mgr Sabina Brakoniecka
mgr Rafał Kłeczek
mgr Adrianna Madej
mgr Katarzyna Radziwiłko
mgr Maciej Wyżgoł

Zakład Cywilizacji Islamu
Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową


Tysiąc jeden arabskich miast

Program


która odbędzie się w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72)
w dniu 22.04.2020 r.

 

grafika1001miast

 

    Zainteresowanie konferencją „Amakin wa-Asma” zorganizowaną w 2017 roku przez IKŚiO PAN we współpracy z Instytutem Ibn Chalduna skłoniło nas do dalszej refleksji nad zagadnieniem toponomastyki oraz stanem badań tej dyscypliny. Tak rozległy obszar badawczy jak studia nad toponimami i geografią historyczną zasługują na więcej uwagi i specjalnie im dedykowanych sesji naukowych. Z tego powodu pozwalamy sobie przedstawić Państwu propozycję nowej konferencji skupiającej się na zagadnieniach toponomastyki i topografii świata arabskiego, której tematem przewodnim będą miasta.
    Miasta zawsze były punktem odniesienia dla wędrowców. Europejskich podróżników i arabskich geografów fascynowały ośrodki miejskie oraz ich budowle, czego wyrazem są ich rozległe opisy. W tych relacjach odnotowywali oni wiele istotnych szczegółów dotyczących większych i mniejszych centrów osadniczych oraz ich specyfiki. Itineraria pielgrzymie oraz prace leksykograficzne są bogatymi źródłami do badania nad tymi zagadnieniami. Poza źródłami tekstowymi informacji pomocnych mogą dostarczyć również dane archeologiczne, kartograficzne oraz etnograficzne, w tym zwłaszcza toponimy znajdujące się w spektrum zainteresowania wszystkich wyżej wymienionych dziedzin nauki. Badania toponomastyczne poruszają m.in. zagadnienia pochodzenia i typologii nazw geograficznych, a także społeczno-kulturowego znaczenia toponimów. Oprócz historii nazewnictwa geograficznego istotne są także kwestie związane z geografią społeczną, tj. osadnictwem i jego przemianami, co łączy się z migracjami ludności oraz rozprzestrzenianiem się języków oraz idei. Wzajemne relacje ośrodków osadniczych przez szlaki komunikacyjne, lądowe i wodne, pozostają w ścisłym związku ze znaczeniem i gospodarczą funkcją badanego regionu. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie przekładu nazw miejscowości na inne języki, a także występowanie egzonimów i endonimów w języku arabskim. Z tymi rozważaniami łączy się również podejście kognitywistyczne, czyli to jak ludzka wyobraźnia i postrzeganie przestrzeni zostają odzwierciedlone w nazewnictwie geograficznym.
    Serdecznie zachęcamy do składania propozycji wystąpień w języku polskim lub angielskim, odnoszących się do powyżej wspominanej tematyki w dowolnym zakresie chronologicznym i geograficznym, ograniczonym jedynie wyraźnym związkiem ze światem arabskim. Uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie anglojęzycznej monografii wieloautorskiej poświęconej zagadnieniom poruszanym podczas konferencji.

dr hab. Stefan Jakobielski, prof. PAN
p.o. kierownika Zakładu Cywilizacji Islamu IKŚiO PAN

 

Komitet organizacyjny:
mgr Tomasz Barański,
mgr Karolina Nabożna,
mgr Edyta Wolny-Abouelwafa

 

Harmonogram


•    Termin przesyłania zgłoszeń – 10.01.2020 r.
•    Ogłoszenie listy prelegentów – 31.01.2020 r.
•    Termin wpłacania opłat konferencyjnych – 20.02.2020 r.
•    Konferencja Tysiąc jeden arabskich miast – 22.04.2020 r.
•    Termin przesłania ostatecznej wersji autorskiej artykułów do redakcji – 31.07.2020 r.
•    Publikacja monografii pod redakcją pracowników Zakładu Cywilizacji Islamu PAN – 2021 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
W ramach konferencji organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne,
a także obiad i przerwy kawowe.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów przejazdu.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz ewentualne pytania prosimy kierować
na adres mailowy:

logo iii wiek iksio15.11

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną ofertą zajęć w ramach IV edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez IKŚiO PAN we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury. Więcej informacji: http://iksiopan.pl/images/zaproszenie_Orientalny_UTW_2018_-_2019_listopad_2018.pdf

logo iii wiek iksio15.11

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęcia w ramach piątej edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku organizowanego przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie. Wykłady potrwają od 7 listopada do 19 marca 2020 r. Program w załączniku.

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd