Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

Ogólne

 

Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych od 2018 r.prof. Jastrzębowska 

                             

dyżury: wtorek, środa: 9.30 – 14.30

jednostka: Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich

pok: 321

tel: -

e-mail:

 


   
Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

Archeologia i kultura rzymska, późno-antyczna i wczesno-chrześcijańska w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego ze szczególną preferencją archeologii, architektury, dekoracji architektonicznej oraz malarstwa i reliefów nagrobnych w samym Rzymie; ponadto topografia, architektura oraz dekoracja architektoniczna malarska i mozaikowa kościołów, domów i grobów od III do VI w. Rzymu, Konstantynopola, Jerozolimy, Efezu, Chersonezu na Krymie, Ptolemais w Libii i Pafos na Cyprze.

 

Działalność naukowa:

1972-75 – asystentura w Katedrze Historii Sztuki Wczesno-chrześcijańskiej i Tradycji Antyku KUL przygotowywanie doktoratu.
1974-80 – studia specjalizacyjne we Włoszech i RFN z doktoratem w Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu i. Br. (patrz stypendia).
1980-93 - praca w Zamku Królewskim w Warszawie na stanowisku kustosza, starszego kustosza i redaktora Kroniki Zamkowej; przygotowywanie habilitacji i gościnne wykłady w Berlinie w Deutsches Archäologisches Institut, w Paryżu w Institut de l’Antiquité Tardive, Sorbonne/Paris IV i w Ecole Normale Supérieure oraz w Rzymie w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.    
1990-2005 – praca badawcza i dydaktyczna w ramach zatrudnienia w Instytucie Archeologii UW na stanowisku adiunkta, z habilitacją w 1992, profesurą UW w 1996 i profesurą  zwyczajną w 2001 oraz w 1998-2003 na stanowisku kierownika Zakładu Archeologii Chrześcijańskiej Zachodu w USKW. Wykłady gościnne: w 1996 we Freiburgu (RFN) Institut für Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, Albert-Ludwigs-Universität; w 2002 w Lejdzie (Holandia) Universiteit Leiden; w 2003 w Rzymie, Istituto Pontificio di Archeologia Cristiana.
2005-2009 – praca badawcza i organizacyjna na rzecz nauki polskiej w ramach zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie, w tym organizacja międzynarodowych konferencji i redakcja ich publikacji: Italia, Polonia, Europa, 11-12.10.2005, Roma 2007; J. F. Michałowski (1870-1956), 18.10.2006, Roma 2007; Mauro Picone e i matematici Polacchi 1937-1961, Roma 2007; Quando il papa andò in sinagoga, 4-5.04.2006, Roma 2008; Archeologia, Letteratura Collezionismo, 17-18.04.2007, Roma 2008; Archeologia a Tolemaide, 27-28.05.2008, Roma 2009. Wykłady gościnne: 2007 w Rzymie w Pontificia Accademia di Archeologia Cristiana i w 2007 w Monachium (Niemcy) w Ludwig-Maximilians-Universität München.
2009-2017 Kierownictwo Zakładem Archeologii Klasycznej w  IA UW; wykłady gościnne w 2010 w Bursie (Turcja) Uludag University.
Udział w wykopaliskach: na początku lat 70. XX w.: neolitycznych pod Krakowem (Sąspów, Olszanica, Iwanowice), paleolitycznych koło Cambridge (High Lodge) i rzymskich w Anglii (Margidunum); w połowie lat 70. XX w. etruskich we Włoszech (Marzabotto); rzymskich i późno-antycznych: w 2005 w Syrii (Palmyra) w 2006 w Izraelu (Sussita), w 2005 i 2007 w Libii (Ptolemais); w 2017 praca nad pozostałościami  malowideł ściennych Domu Aiona w Laboratory of the Department of Antiquities w (Nea Paphos) na Cyprze.
Podróże naukowe indywidualne po Włoszech, Grecji, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Turcji, Jordanii, Izraelu, Syrii, Egipcie, Tunezji, Libii i na Maltę oraz prowadzenie objazdów naukowych studentów UW i USKW do Rzymu, Stambułu, Tunezji, Berlina i Wiednia.
   
DMC Firewall is a Joomla Security extension!